Politics and society in contemporary China

Larus, Elizabeth Freund: Politics and society in contemporary China. 2nd ed. Boulder, Lynne Rienner, 2020. 323 s.

Teoksessaan kirjoittaja esittelee nyky-Kiinan poliittista- ja oikeusjärjestelmää. Kiina on noussut tällä vuosituhannella voimakkaasti yhä suurempaan rooliin kansainvälisessä politiikassa, siksi teos kuvaa myös Kiinan historiaa 1900-luvulta. Tällä tavoin pyritään selittämään, miten Kiinan nousu supervallaksi on tullut mahdolliseksi.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 7.10.2020 11.25
Muokattu 7.10.2020 15.21