Queer alliances : how power shapes political movement formation

Mayo-Adam, Erin: Queer alliances : how power shapes political movement formation. Stanford CA,Stanford University Press, 2020. 227 s.

Erin Mayo-Adam tarkastelee kirjassaan poliittisten liikkeiden muodostumista vähemmistöryhmien sisällä ja välillä. Erityistä huomiota hän kiinnittää HLBT+-yhteisöön ja poliittisten liikkeiden ruohonjuuritasoon.

Käsittelyssä on kaksi tapausta Yhdysvalloista: Arizonan osavaltion maahanmuuttovastaisen lain SB 1070 vastareaktiona muodostunut maahanmuuttajien, työläisten ja latinojen liikehdintä sekä Washingtonin osavaltion tasa-arvoista avioliittolakia ajanut liike. Näiden kahden tapauksen kautta voidaan nähdä, kuinka vähemmistöryhmien välinen poliittinen liikehdintä saattaa antaa alustan myös muille ryhmille.

Mayo-Adamin mukaan eri vähemmistöryhmillä on kuitenkin todella erilaiset asemat yhteiskunnassa, ja esimerkiksi valkoiset HLBT+-ihmiset ovat edelleen valkoisia ja siten etuoikeutettuja mustiin ja maahanmuuttotaustaisiin tovereihinsa verrattuna.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 28.6.2021 13.35
Muokattu 28.6.2021 13.35