Rauhanvälitys : suomalaisia näkökulmia

Nissinen, Peter – Doty, Anisa (toim.): Rauhanvälitys: suomalaisia näkökulmia. Helsinki, Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto, 2014. 254 s.

​Julkaisu tarjoaa kattavat perustiedot rauhanvälityksen eri muodoista ja osa-alueista, rauhanvälityksen nykytilasta ja ongelmakohdista.

Aihepiiriä lähestytään etsimällä vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten konfliktien rauhanomaista ratkaisua edistetään kotimaisilla, pohjoismaisilla ja kansainvälisillä areenoilla? Mitä suomalaisjärjestöt tekevät osana rauhanprosesseja? Mitä voimme oppia arvostettujen suomalaisten rauhanvälittäjien kokemuksista?

Vaikka valtioilla on edelleen merkittävä rooli kansainvälisessä ja alueellisessa rauhanvälityksessä, niin näiden perinteisten toimijoiden rinnalle ovat nousseet ei-valtiolliset rauhanvälittäjät, erityisesti kansalaisjärjestöt. Niiden etuna on poliittisen painolastin puuttuminen ja nopea reaktiokyky sekä hyvät mahdollisuudet edistää epävirallista vuoropuhelua.

Suomalaisjärjestöistä merkittävän osan konkreettisesta rauhanvälitykseen liittyvästä käytännön työstä tekevät kolme ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestöä: Crisis Management Initiative (CMI), Kirkon ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura.

Rauhanvälitys on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa, jolla rakennetaan aktiivisesti kestävää kansainvälistä turvallisuutta. Suomalaisia rauhanvälityksen asiantuntijoita työskentelee YK:ssa, EU:ssa ja Etyjissa.

Julkaisun kirjoittajat edustavat laajaa suomalaisten toimijoiden joukkoa. Teos kokoaa yhteen järjestöjen, tutkijoiden ja virkamiesten sekä rauhanvälittäjinä toimineiden suomalaisten asiantuntijoiden näkökulmia rauhanvälityksestä. Naisten rooli ja tasa-arvokysymykset rauhanprosesseissa, rauhanvälityksen kytkeytyminen kehitysyhteistyöhön ja kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan ovat läpi kirjan esiintyviä teemoja.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Crisis Management Initiative (CMI)
Kirkon ulkomaanapu
Suomen Lähetysseura

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 22.12.2014 9.00
Muokattu 20.4.2015 14.32