The right to a fair trial : article 6 of the European Convention on Human Rights

The right to a fair trial : article 6 of the European Convention on Human Rights

Leanza, Piero – Pridal, Ondrej: The right to a fair trial: article 6 of the European Convention on Human Rights / The Netherlands, Kluwer Law International, 2014. 276 s.

​Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 6 takaa jokaiselle oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tämä artikla on osoittautunut vaikeaksi tulkita. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut tämän artiklan rikkomuksia useammin kuin minkään muun yksittäisen sopimuskohdan osalta. Suomikin on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta runsaasti ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan liittyviä langettavia tuomioita. Suomen osalta tuomiot ovat usein liittyneet oikeudenkäyntien pitkittymiseen.

Teos on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan perusteellinen analyysi. Ottaen huomioon, että tämä artikla on osoittautunut sopimuksen vaikeimmin tulkittavaksi yksittäiseksi artiklaksi, on artiklan syvälliselle kommentaarille tarvetta.

Kirjassa käydään läpi 6 artiklan tulkintaa sekä siviili- että rikosasioissa ja nostetaan esille artiklan soveltamiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Tekstiin on otettu runsaasti viitteitä ja sitaatteja relevanteista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauksista, mikä helpottaa lukijan perehtymistä aiheeseen.

Euroopan ihmisoikeussopimuksella on erittäin keskeinen merkitys Suomessa. Eduskunnan kirjaston kokoelmaan on hankittu runsaasti Euroopan ihmisoikeussopimusta ja sen tulkintaa koskevaa sekä koti- että ulkomaista aineistoa.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Julkaisun esittely Google-teoshaussa
Euroopan ihmisoikeussopimusta käsittelevää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 1.9.2014 9.00
Muokattu 16.4.2015 17.53

 Tutustu myös