Romanovit : 1613–1918

Sebag Montefiore, Simon: Romanovit : 1613–1918. Helsinki, Werner Söderström Osakeyhtiö, 2017. 908 s.

Nykyisyyden hahmottaminen vaatii historian tuntemusta, ja siksi Sebag Montefioren teos on tärkeää luettavaa kaikille, joita kiinnostaa tämän päivän Venäjä.

Romanovit on koko Venäjän hallitsijasuvun 300-vuotisen valtakauden kattava yleisteos. Se käsittelee tsaarien ja tsaarittarien valtakausien ja luonteiden näkökulmasta Venäjän historian tärkeitä kehityskulkuja ja käännekohtia. Kirja lähtee modernin Venäjän juurilta ja vie lukijan historian läpi oivaltavalla ja kriittisellä otteella.

Teos auttaa ymmärtämään, miksi nyky-Venäjä on sellainen kuin se on.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 9.6.2022 15.35
Muokattu 9.6.2022 15.54