Salaliittoteorioiden filosofia : Temppeliherroista liskoihmisiin

Räikkä, Juha: Salaliittoteorioiden filosofia : Temppeliherroista liskoihmisiin, Helsinki, Gaudeamus, 2021. 285 s.

Salaliittoteoriat eivät ole uusi ilmiö, mutta erityisesti koronapandemian aikana uudet salaliittoteoriat ovat saaneet medianäkyvyyttä. Salaliittoteoria tarjoaa ilmiölle vaihtoehtoisen selityksen, selittää ilmiötä salaliitolla ja nojaa perusteluissaan vähäisiin todisteisiin. Salaliittoteoriat ovat useimmiten ristiriidassa tietoa tuottavien ja jakavien tahojen yleisesti hyväksymän näkemyksen kanssa.

Salaliittoteoriat muodostavat keskenään kirjavan joukon, ja niitä kannatetaan ja kehitellään erilaisista syistä. Syyt voivat olla salaliittoteoriaan uskomisen lisäksi esimerkiksi taloudellisia, poliittisia tai huumoriin perustuvia.

Teoksessa käsitellään salaliittoteorioita useista filosofisista näkökulmista, kuten millaisia eettisiä kysymyksiä salaliittoteoriat herättävät, pitäisikö salaliittoteorioiden leviämiselle tehdä jotakin ja sitä, mikä on salaliittoteorioiden ja yhteiskuntakritiikin suhde.

Teos on vertaisarvioitu tiedekirja. Juha Räikkä toimii käytännöllisen filosofian professorina Turun yliopistossa.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 17.9.2021 12.30
Muokattu 17.9.2021 12.30