State of the world’s indigenous peoples. Volume V : rights to lands, territories and resources

State of the world’s indigenous peoples. Volume V : rights to lands, territories and resources. New York, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2021. 176 s.

Viides alkuperäiskansojen tilannetta kartoittava raportti keskittyy maita, alueita ja luonnonvaroja koskevaan tematiikkaan. Nämä ovat ydinkysymyksiä alkuperäiskansoille.

Raportissa tarkastellaan lainsäädäntöä ja sopimuksia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yhtenä viitekehyksenä on alkuperäiskansojen oikeuksien julistus, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2007. Oma osuutensa raportissa on kestävän kehityksen tavoitteilla (Sustainable Development Goals, SDG).

Aiemmat raportit on julkaistu vuosina 2009, 2011, 2016 ja 2017.


» State of the world’s indigenous peoples. Volume V : rights to lands, territories and resources (pdf)
» State of the World’s Indigenous Peoples (SOWIP)
» United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)
» YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista ja alkuperäiskansojen maailmankonferenssina tunnetun YK:n yleiskokouksen korkean tason täysistunnon loppuasiakirja. Ulkoasiainministeriön julkaisuja 5/2016.
» Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 24.6.2021 19.25
Muokattu 24.6.2021 19.26