Suomalaisten arvot : mikä meille on oikeasti tärkeää?

Helkama, Klaus: Suomalaisten arvot: mikä meille on oikeasti tärkeää? / Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015. 252 s.

​Suomalaisten arvoja on tutkittu yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Miten arvoja tutkitaan, tähän kirja antaa havainnollisia vastauksia. Arvoja tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: yhteiset arvot, arvojen yksilölliset erot ja toiminnan taso.

Kansallista omakuvaa tarkastellaan mielikuvien tasolla olevana asiana. Koko kansan yhtenäistä arvomaailmaa tai kansanluonnetta ei ole olemassa. Tutkimuksen keinoin muun muassa väittämä- ja adjektiiviluetteloilla on selvitetty kansojen omakuvia ja toistettavia stereotypioita muista kansallisuuksista. Arvokäsityksiä välittävät kulttuurin tuotteet, taide ja symbolit. Helkama käsittelee teoksessaan kansallisena kertomuksena romaania Seitsemän veljestä ja Aleksis Kiven omaa elämäntarinaa.

Yksilöllisiä eroja on tutkittu ja vertailtu erilaisilla tutkimusohjelmilla, joiden tekijöistä mainitaan Inglehart, Hofstede, Rokeach ja viimeisimpänä Shalom Schwartz. Schwartz on osoittanut, että arvot muodostavat kehämäisen kaksiulotteisen järjestelmän, jolla on omat säännönmukaisuutensa. Arvokartassa on 10 arvotyyppiä, neljä pääulottuvuutta ja 40 arvio-osiota, jotka selittävät arvotyyppejä. Toisin kuin aiemmissa malleissa, tässä yksilölliset ja kulttuurilliset arvot erotetaan toisistaan.

Kirjassa esitellään tutkimustuloksia, joita on tehty muutaman suomalaisen "kansallisarvon" tasa-arvon, luontoarvojen, työarvojen, kunnian, maanpuolustustahdon ja sivistyksen merkityksestä Suomessa ja eri maissa. Teot voivat kertovat siitä, mikä on tärkeää.

Suomalaisten yhteisten arvojen muutoksen todetaan olevan suhteellisen pysyviä, mutta yksilöiden arvojen muutoksien olevan helpommin havaittavissa. Yksilö- ja minäkeskeiset arvot ovat lisääntyneet, tosin muutosta yhteisöllisempään suuntaankin on jo tapahtunut. Globalisaatiolla, uusliberalismilla ja EU-jäsenyydellä on ollut jossakin määrin merkitystä arvomuutoksiin.

Kirja sisältää runsaasti tutkimuskuvauksia ja -tuloksia ja tekijän omakohtaisia arkipäivän huomioita arvojen esiintymisestä. Kirjan lopussa on arvotesti, jonka lopputuloksena voi omaa arvoprofiiliaan verrata suomalaisten keskimääräiseen arvoprofiiliin.

Klaus Helkama on Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian emeritusprofessori.


Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 9.3.2015 9.00
Muokattu 20.4.2015 14.53