Suomen perustuslaki ja Eduskunnan työjärjestys

Suomen perustuslaki ja Eduskunnan työjärjestys. Eduskunnan kanslian julkaisu 1/2013. Helsinki, Eduskunta, 2013. 92 s.

​Ajantasaistetut tekstit Suomen perustuslaista ja Eduskunnan työjärjestyksestä on julkaistu aiempien pdf-versioiden lisäksi myös painettuna eduskunnan kanslian julkaisusarjassa.

Suomen perustuslaki 731/1999 sisältää muutokset 1112/2011 asti ja Eduskunnan työjärjestys 40/2000 muutokset 895/2012 asti.

Painetut, ajantasaistetut versiot kestävät tuoreena valitettavan vähän, vaikka niille olisi jatkuvaa tarvetta. Kansalaisten keskuudessa ajantasaistetut versiot ovat erityisen kysyttyjä.

Työjärjestykseen on jo tämän julkaisun jälkeen tullut kaksi uutta muutosta, 1022/2013 ja 63/2015.

Julkaisun alussa on lyhyt Mikael Hidénin esipuhe, jossa taustoitetaan Suomen valtiosäännön syntyä ja kehitystä. Teos on julkaistu sekä pdf- että painettuna versiona suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Suomen perustuslaki ja eduskunnan työjärjestys
Finlands grundlag och riksdagens arbetsordning
The Constitution of Finland and Parliament’s Rules of Procedure

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 24.2.2014 9.00
Muokattu 16.4.2015 14.20