Suomen säädöskokoelma : Talousarviosarja ja Finlands författningssamling : Budgetserien

Suomen säädöskokoelma : Talousarviosarja. Helsinki, Painatuskeskus 1993–2002. Finlands författningssamling : Budgetserien. Helsingfors,Tryckericentralen 1993–2002.

​Ainoana kirjastona Suomessa Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on nyt täydellisenä sarjana Suomen säädöskokoelman talousarviosarja ja Finlands författningssamling, budgetserien.

Suomen säädöskokoelman talousarviosarjassa julkaistiin vuosina 1993–2002:
1) valtion talousarvio ja lisätalousarvio;
2) päätös talousarvioesityksen noudattamisesta väliaikaisena talousarviona;
3) päätös talousarvioon tai lisätalousarvioon ehdollisena otetun eduskunnan päätöksen hylkäämisestä tai ilmoitus asian raukeamisesta; sekä
4) päätös lainanottovaltuudesta, suostumuksesta kiinteän omaisuuden ja arvopapereiden luovutukseen, valtiontakauksen tai valtiontakuun antamisesta ja määräysvallan hankkimisesta valtiolle yhtiössä tai sellaisesta määräysvallasta luopumisesta, milloin päätös tehdään talousarviosta tai lisätalousarviosta erillään.

Vuodesta 2003 talousarviot on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Suomen säädöskokoelma : Talousarviosarja – saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Finlands författningssamling : Budgetserien – saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 21.10.2020 8.45
Muokattu 21.10.2020 8.45