Suomiko onnellisen vanhuuden maa?

Strandberg, Timo – Heikkinen, Eino (toim): Suomiko onnellisen vanhuuden maa? Helsinki, Into, 2021. 263 s.

​Timo Strandbergin ja Eino Heikkisen toimittama teos kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoiden artikkeleita vanhuudesta. Esiin nousee sekä ikääntyneen väestön hyvinvointia lisääviä että hyvinvointia vähentäviä tekijöitä.

Vanhuus heikentää ihmisen fyysisiä ja henkisiä voimia, minkä johdosta ikääntyneillä on erilaisia tarpeita ja toiveita. Vanhuusiässä myös yksilöiden erot ovat suurimmillaan, jolloin myös yksilöiden tarpeiden välillä on eroja.

Teos käsittelee sitä, miten vanhuuteen suhtaudutaan ja miten onnellinen vanhuus olisi mahdollista – mitkä tekijät edistävät hyvää vanhuutta. Suomessa ikääntyneiden määrä kasvaa, ja silloin myös ikääntymisen vaikutukset laajenevat. Kysymys hyvästä vanhuudesta koskettaa ikääntyneiden itsensä lisäksi heidän läheisiään ja samalla koko yhteiskuntaa.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 14.9.2021 13.00
Muokattu 16.9.2021 12.18