The price of rights : regulating international labor migration

Ruhs, Martin: The price of rights: regulating international labor migration. Princeton, Princeton University Press, 2013. 254 s.

​Martin Ruhs tarkastelee tutkimuksessaan yli neljänkymmenen maan työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa. Tarkastelussa on mukana eri puolilta maailmaan sekä korkean että matalan tulotason maita, jotka hän jakaa neljään ryhmään maan nettotulotason mukaan. Vertailuun on otettu näiden maiden yhteensä 104 maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, joiden pohjalta Ruhs tutkii maahanmuuttopolitiikan avoimuutta ja maahanmuuttajien oikeuksien toteutumista.

Maahanmuuttopolitiikan avoimuuteen liittyviä muuttujia ovat kiintiöt, vaatimus työpaikasta tulomaassa, työmarkkinatestit, ammattirajoitukset, työlupamaksut, palkkarajoitukset ja ammattiyhdistysliikkeen osallistuminen työlupien myöntämiseen.

YK:n yleissopimus maahan muuttavien työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista (CMW), hyväksyttiin jo vuonna 1990, mutta vain 47 maata on sen ratifioinut. Se on vähiten ratifioitu ihmisoikeussopimus. Ratifioineista maista useimmat ovat työvoiman lähtömaita, joissa tulotaso on suhteellisen matala. Suomi, kuten muutkaan Euroopan unionin jäsenmaat, ei ole allekirjoittanut sopimusta eikä ratifioinut sitä.

Maahan muuttavan työvoiman ihmisoikeuksiin liittyvät seuraavat muuttujat: kansalaisoikeudet, poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, oleskelulupa ja perheen yhdistäminen sekä perheenjäsenten oikeudet.

Tutkimuksen tärkein johtopäätös on se, että useimmissa korkean tulotason maissa, joihin maahanmuutto pääasiassa suuntautuu, maahanmuuttopolitiikka rajoittaa työntekijöiden oikeuksia tavalla tai toisella. Rajoitukset kohdistuvat oikeuteen valita työpaikka, saada sosiaali- ja terveyspalveluita, saada pysyvä oleskelulupa tai kansalaisuus sekä oikeuteen perheen yhdistämiseen.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, ratifiointi
Ulkomaalaislaki

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 4.4.2014 9.00
Muokattu 16.4.2015 12.45