A theory of legal personhood

Kurki, Visa A. J.: A theory of legal personhood. Oxford, Oxford University Press, 2019. 224 s.

​Voiko tekoäly tai robotti olla oikeussubjekti, oikeuksien ja velvollisuuksien haltija? Mikä on eläinten, korporaatioiden, sikiöiden, lasten tai orjien asema tässä katsannossa? Kirjan kirjoittajan mukaan oikeussubjektius koostuu useista elementeistä.

Tämä yleisen oikeustieteen ja oikeusfilosofian alaan kuuluva teos tarjoaa teoreettisia lähtökohtia juridisen henkilöyden pohdinnalle. Wesley Newcomb Hohfeldin analyysia henkilöistä ja oikeuksista käsitellään laajasti.

Vertaisarvioitu työ pohjautuu kattavalle tutkimusaineistolle sekä useiden maiden lainsäädännölle ja oikeuskäytännölle, mukaan lukien Suomi.

Visa A. J. Kurki on väitellyt Cambridgen yliopistossa 2017 ja on Suomen Akatemian tutkijatohtori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 3.12.2019 10.20
Muokattu 15.7.2021 11.17