Trade wars are class wars : how rising inequality distorts the global economy and threatens international peace

Klein, Matthew C. – Pettis, Michael: Trade wars are class wars : how rising inequality distorts the global economy and threatens international peace. New Haven, Yale University Press, 2020. 269 s.

​Globaalin markkinatalouden nykyluonnetta kuvaava kirja pyrkii osoittamaan, että kauppasodissa ei ole kyse pelkästään kansallisen edun ajamisesta, vaan ne ovat seuraamuksia maan sisäisten varallisuuserojen kasvusta.

Kirjassa osoitetaan kiinnostavasti, kuinka 1900-luvun suurien sotien jälkimainingit, erityisesti globaalin talouden järjestyminen toisen maailmansodan jälkeen sekä rikkaita suosiva sisäpolitiikka ovat johtaneet taloudellisiin umpikujiin, jotka heijastuvat lähtömaasta globaaleihin markkinoihin.

Teos rakentuu lukuihin, jotka kuvaavat kattavasti eri maiden – kuten Kiinan, Saksan ja Yhdysvaltojen – taloudellisten tilanteiden muutoksia 1900-luvulta nykyhetkeen. Kirja kannustaa ajattelemaan globaalia markkinataloutta laajemmin kuin pelkän talouden näkökannalta.

Saatavuus eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 27.10.2020 11.30
Muokattu 12.11.2020 9.07