Tweeting to power : the social media revolution in American politics

Tweeting to power : the social media revolution in American politics

Gainous, Jason – Wagner, Kevin M.: Tweeting to power: the social media revolution in American politics. Oxford, Oxford University Press, 2014. 190 s.

​Teos tarkastelee sosiaalisen median vaikutuksia ja sen aiheuttamia muutoksia poliittisessa keskustelussa ja osallistumisessa. Tarkastelun kohteena on Yhdysvaltojen poliittinen ympäristö.

Tekijät ovat käyttäneet aineistonaan tilastotietoja ja tutkimuksia poliitikkojen sosiaalisen median käytöstä. Tavoitteena on ollut selvittää, miten sosiaalinen media muuttaa politiikan prosesseja ja ympäristöä Yhdysvalloissa.

Teos etsii vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Miten poliittiset toimijat käyttävät sosiaalista mediaa muokatakseen kansalaisten mielipiteitä?
• Miten sosiaalinen media sopii yhteen perinteisten tiedonkäsittelyprosessin teorioiden kanssa?
• Miten vastaukset edellisiin kysymyksiin vaikuttavat hallitsijoiden ja hallittavien väliseen suhteeseen?

Sosiaalinen media on muuttanut Internetiä käyttäjäkeskeiseen suuntaan. Etenkin Facebookin ja Twitterin suosio on kasvanut nopeasti. Poliittiseen keskusteluun osallistuminen on helpottunut, kun viestintäkanavansa ja -verkostonsa voi valita itse. Nämä muodostuvat nyt usein perinteisten tiedotusvälineiden tai instituutioiden ulkopuolelta.

Myös osa poliittisen vaikuttamisen kanavista on siirtynyt sosiaaliseen mediaan. Jo vuonna 2011 kaikki Yhdysvaltojen kongressin jäsenet olivat tavalla tai toisella läsnä Internetissä tai sosiaalisessa mediassa. Vaalikampanjoissa sosiaalinen media on merkittävä väline.

Teoksen mukaan sosiaalinen media kannustaa osallisuuteen, mutta tiedonsaannissa painotetaan omia näkemyksiä tukevia lähteitä, jolloin asenteet usein polarisoituvat. Sosiaalinen media muuttaa tapoja, joilla ihmiset kommunikoivat keskenään sekä poliitikkojen ja valtionhallinnon kanssa.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Julkaisun esittely Google-teoshaussa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 4.7.2014 12.40
Muokattu 16.4.2015 12.47

 Tutustu myös