Vaali- ja puoluelainsäädäntö

Tarasti, Lauri & Jääskeläinen, Arto: Vaali- ja puoluelainsäädäntö. 7., uud. ja laaj. laitos. Helsinki, Edita, 2022. 669 s.

​Tämä klassikko on edelleen alansa perusteos, tietolähde ja käsikirja. Teoksessa käydään läpi yksityiskohtaisesti yleisten vaalien toimittaminen Suomessa.

Seitsemäs uudistettu ja laajennettu painos avaa kuudennen painoksen jälkeen vaalilakiin ja puoluelakiin tehtyjä isompia ja pienempiä muutoksia.

Teoksessa kuvataan kaksi vaalijärjestelmämme rakenteellista uudistusta viime vuosilta: aluevaalit sekä ulkosuomalaisten ja ulkomailla olevien äänioikeutettujen äänestämisen helpottamiseksi tarkoitettu kirjeäänestysmahdollisuus.

Kirja on perusteos myös puolueille. Siinä kerrotaan muun muassa rekisteröityjen puolueiden oikeudellisesta asemasta. Uutuutena on puolueen perustamiseen vaadittavien kannattajakorttien kerääminen sähköisesti.

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 14.9.2022 9.30
Muokattu 14.9.2022 9.31