Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje : viestintä normaalioloissa ja häiriötilanteissa

Valtioneuvoston kanslia: Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje: viestintä normaalioloissa ja häiriötilanteissa. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2019. 51 s.

​Kuinka viranomaisten tulisi viestiä kansalaisille tehostettua viestintää vaativissa oloissa?

Valtioneuvoston kanslian työryhmän laatima ohje on julkaistu joulukuussa 2019, mutta se on tänä päivänä hyvin ajankohtainen.

Koronaviruksen aikaan viranomaisviestinnällä on merkittävä rooli kansalaisten terveyden ja turvallisuuden takaajana. Oikean ja luotettavan tiedon levittäminen on tärkeää toimintaympäristössä, jossa muiden toimijoiden on mahdollista levittää myös huhuja ja valheita. Viranomaisviestinnässä onkin kiinnitettävä huomiota myös oikean tiedon löydettävyyteen ja saavutettavuuteen.

Poikkeusolojen viestintää koskeva oma ohjeistuksensa valmistellaan vuoden 2020 aikana.

Julkaisu on saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Verkkojulkaisu: Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje
Verkkojulkaisu: Anvisning om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 9.4.2020 14.55
Muokattu 4.8.2020 13.09