Virtuaalinen kotiseutu

Riukulehto, Sulevi & Haasio, Ari (toim.): Virtuaalinen kotiseutu. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020. 235 s.

​Sulevi Riukulehdon ja Ari Haasion toimittama teos Virtuaalinen kotiseutu on avaus virtuaalisen kotiseudun ilmiöihin. Se keskittyy uudenlaiseen kotiseutututkimukseen ja määrittää kotiseudun käsitettä uudelleen digitaalisessa maailmassa.

Kirjassa käsitellään virtuaalista kotiseutua kahdella tavalla: virtuaalisella kotiseudulla tarkoitetaan reaalisen kotiseudun ilmentymiä verkossa mutta myös digitaalisessa ympäristössä syntynyttä kotiseudun kokemusta. Käsitellyt virtuaalisen kotiseudun ilmiöt liittyvät kotiseututyöhön ja -museoihin, verkossa syntyviin sosiaalisiin kontakteihin ja pelimaailmoihin, ulkosuomalaisten teksteissään rakentamiin ideaalimaailmoihin, kuntalaisuuden määritelmään sekä äänimaisemiin.

Teoksen kirjoittajat ovat historian, informaatiotutkimuksen, museologian, aluetieteen, musiikintutkimuksen, sosiaalitieteen ja hallintotieteen aloilta.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 9.9.2021 14.20
Muokattu 9.9.2021 14.20