Eduskunnan kirjaston hallitus vuonna 2020. Kuva: Eduskunta

​Eduskunnan kirjaston hallitus 1913–2021

Eduskunnan kirjaston hallitukseen kuului viisi kansanedustajaa, joista yksi toimii puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana, kolme eduskunnan ulkopuolista asiantuntijaa sekä yksi henkilö kirjaston henkilökunnasta. (Laki 717/2000  Eduskunnan kirjastosta, jonka kumosi Laki 1252/2021 Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta.)

Kirjaston hallituksen tehtävinä oli kirjaston toimintaan ja kehittämiseen liittyvien keskeisimpien asioiden käsittely sekä vuosittaisen kertomuksen antaminen eduskunnalle kirjaston toiminnasta. Kirjaston kertomus käsiteltiin eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelussa, jonka jälkeen se lähetettiin sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Tutustu kirjaston ke​rtomuksiin​

Lisäksi kirjaston hallitus käsitteli ehdotuksen kirjaston talousarvioksi, antoi arvionsa kirjaston keskeisten virkojen ja kirjaston johtajan viran täyttämisestä ja käsitteli kirjaston palvelutoiminnan kannalta tärkeät asiat. Kirjaston hallituksen tehtävät lueteltuna Eduskunnan kirjaston ohjesäännössä.

Kirjaston hallituksen pöytäkirjat 2010–2021

Tutustu pöytäkirjoihin vuosilta 2010–2021.

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenet kautta aikojen

Eduskunnan kirjaston valtuuston / hallituksen jäsenet vuosina 1913–2021.