​Tilat

Eduskunnan kirjaston tilat sijaitsevat eduskunnan lisärakennuksessa, osoitteessa Aurorankatu 6.

​Palvelukerros

Kirjaston asiakastilat ovat kahdessa kerroksessa: palvelukerroksessa ja itsepalvelukerroksessa. Palvelukerros on katutasossa. Sisääntuloaulassa on lukittavat kaapit päällysvaatteita ja laukkuja varten.

Palvelukerroksessa ovat:

 • asiakaspalvelun päivystys, jossa on neuvonta ja tietopalvelu
 • itsepalveluautomaatit lainausta ja palautuksia varten
 • lukusali ja käsikirjasto
 • aikakauslehtien avokokoelma
 • sanomalehtien lukutila
 • koulutustila
 • varattava ryhmätyöhuone
 • taukohuone
 • näyttelytila
 • asiakastyöasemia
 • mikrofilmien lukulaite, skanneri ja Finlex-työasema
 • digitaalisten kulttuuriaineistojen työasema
Valtaosa kirjaston kokoelmista on suljetussa kirjavarastossa.

​Itsepalvelukerros

Itsepalvelukerrokseen eli pohjakerrokseen on kulku portaita tai hissillä. Avokokoelman julkaisut noudetaan itse hyllystä ja lainataan asiakaspalvelun päivystyksessä. Julkaisujen sijaintitiedot ovat Selma-kokoelmatietokannassa.

Itsepalvelukerroksessa ovat:

 • aiheenmukaisesti järjestetty avokokoelma, johon kuuluu vuodesta 1998 alkaen hankittua kirjallisuutta
 • komiteanmietintöjä
 • uusimmat aikakauslehdet vuodesta 2005-
 • monitoimilaite, jolla voi tulostaa, kopioida ja skannata
 • asiakastyöasemia
 • tutkijainsali, jossa kymmenen tutkijanpaikkaa

Esteetön asiointi

Kirjaston  sisäänkäynti on esteetön. Kirjaston asiakaspalvelukerrosten välillä on henkilöhissi. Kirjastossa on inva-wc. Kirjastolla ei ole omaa asiakaspaikoitustilaa.

​Tietoa eduskunnan kirjaston arkkitehtuurista

Eduskunnan kirjasto muutti eduskunnan päärakennuksesta nykyisiin tiloihin vuonna 1978, kun arkkitehtitoimisto Pitkänen – Laiho – Raunion suunnittelema eduskuntatalon laajennusosa valmistui.

Laajennusosassa toteutettu vuorovaikutus eduskunnan päärakennuksen arkkitehtonissisustuksellisen linjan kanssa ulottuu myös kirjastoon. Valittu linja pohjautuu päärakennuksen interiööreissä alun alkaen ilmenneisiin funktionalistisiin piirteisiin.

Kirjaston aulassa ja kalustuksessa näkyy funktionalismille luontainen avoin tilajäsentely kerrosjakoa murtavine aukkoineen, pyöreine kiiltäväpintaisine pylväineen, suurine ruudutettuine lasipintoineen ja tummaksi käsiteltyä loimukoivua ja terästä yhdistävine sisustusosineen. Ala-aulassa käytetty kiillotettu graniitti on osa rakennusten välistä kivilajiyhteyttä. (Eduskuntatalon laajennus ja peruskorjaus / Pekka Suhonen. Teoksessa Suomen eduskunta: tausta, toiminta, rakennus / Liisa-Maria Hakala, Pekka Suhonen (toim.). Eduskunta, Helsinki 1990.) 
Hakalan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rakennus suojeltiin ympäristöministeriön päätöksellä vuonna 2008. Tilat peruskorjattiin vuosina 2012–2013 arkkitehtitoimisto Helin & Co:n suunnitelman mukaisesti. Peruskorjauksessa toteutettiin kirjaston tilojen toiminnallisia muutoksia.