Eduskunnan kirjaston hallitus

Eduskunnan kirjaston hallitus

Eduskunnan kirjaston hallitukseen kuuluu viisi kansanedustajaa, joista yksi toimii puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana, kolme eduskunnan ulkopuolista asiantuntijaa sekä yksi henkilö kirjaston henkilökunnasta. (Laki Eduskunnan kirjastosta § 2)

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenet

Eduskunta valitsi 18.6.2019 Eduskunnan kirjaston hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: kansanedustaja Pauli Kiuru
Varapuheenjohtaja: kansanedustaja Erkki Tuomioja

Kansanedustaja jäsenet: Eeva-Johanna Eloranta, Jari Koskela, Pekka Aittakumpu

Asiantuntijajäsenet: kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti, professori Ilkka Ruostetsaari

Henkilökuntajäsen: verkkopalveluasiantuntija Jani Stenvall

Varajäsenet, kansanedustajat: Jukka Gustafsson, Aki Lindén, Sami Savio, Ruut Sjöblom, Pasi Kivisaari

Varajäsenet, asiantuntijat: johtava asiantuntija Leena Palmen, akatemiaprofessori Johanna Niemi, professori Kimmo Grönlund

Varajäsen, henkilökuntajäsen: tietoasiantuntija Sari Koski

​Kirjaston hallituksen tehtävät

Eduskunnan kirjaston ohjesäännön 9 §:n mukaan kirjaston hallituksen tehtävänä on:
1) käsitellä kirjaston toimintaan ja kehittämiseen liittyvät keskeisimmät asiat;
2) antaa vuosittain kertomus eduskunnalle kirjaston toiminnasta;
3) käsitellä ehdotus kirjaston talousarvioksi;
4) antaa lausunto eduskunnan kansliatoimikunnalle kirjaston johtajan viran ja muiden keskeisten virkojen täytöstä;
5) käsitellä ehdotus kirjaston aukioloajoiksi; sekä
6) käsitellä muut kirjaston palvelutoiminnan kannalta tärkeät asiat.

​Kirjaston hallituksen pöytäkirjat