Eduskunnan kirjaston hallitus. Kuva: Eduskunta

Eduskunnan kirjaston hallitus

Eduskunnan kirjaston hallitukseen kuuluu viisi kansanedustajaa, joista yksi toimii puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana, kolme eduskunnan ulkopuolista asiantuntijaa sekä yksi henkilö kirjaston henkilökunnasta. (Laki Eduskunnan kirjastosta § 2)

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenet

Eduskunta valitsi 18.6.2019 Eduskunnan kirjaston hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: kansanedustaja Pauli Kiuru
Varapuheenjohtaja: kansanedustaja Erkki Tuomioja

Kansanedustaja jäsenet: Eeva-Johanna Eloranta, Jari Koskela, Pekka Aittakumpu

Asiantuntijajäsenet: kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti, professori Ilkka Ruostetsaari

Henkilökuntajäsen: verkkopalveluasiantuntija Jani Stenvall

Varajäsenet, kansanedustajat: Jukka Gustafsson, Aki Lindén, Sami Savio, Ruut Sjöblom, Pasi Kivisaari

Varajäsenet, asiantuntijat: johtava asiantuntija Leena Palmen, akatemiaprofessori Johanna Niemi, professori Kimmo Grönlund

Varajäsen, henkilökuntajäsen: tietoasiantuntija Sari Koski

​Kirjaston hallituksen tehtävät

Eduskunnan kirjaston ohjesäännön 9 §:n mukaan kirjaston hallituksen tehtävänä on:
1) käsitellä kirjaston toimintaan ja kehittämiseen liittyvät keskeisimmät asiat;
2) antaa vuosittain kertomus eduskunnalle kirjaston toiminnasta;
3) käsitellä ehdotus kirjaston talousarvioksi;
4) antaa lausunto eduskunnan kansliatoimikunnalle kirjaston johtajan viran ja muiden keskeisten virkojen täytöstä;
5) käsitellä ehdotus kirjaston aukioloajoiksi; sekä
6) käsitellä muut kirjaston palvelutoiminnan kannalta tärkeät asiat.

​Kirjaston hallituksen pöytäkirjat