​Avoimia työpaikkoja Eduskunnan kirjastossa

Eduskunnan kirjastossa on haettavana korkeakouluharjoittelija Eduskunnan kirjaston neuvonta- ja tietopalveluihin, aineistopalveluihin ja arkistopalveluihin.

Korkeakouluharjoittelija Eduskunnan kirjaston neuvonta- ja tietopalveluihin

Eduskunnan kirjastossa on haettavana korkeakouluharjoittelijan määräaikainen työsuhde (Neuvonta- ja tietopalvelut)

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.

Eduskunnan kanslian osastoja ovat keskuskanslia, valiokuntasihteeristö, hallinto- ja palveluosasto, kansainvälinen osasto, tieto- ja viestintäosasto sekä turvallisuusosasto.

Eduskunnan kirjastopalvelut ovat osa tieto- ja viestintäosaston tietotukiyksikköä.

Tehtävä on määräaikainen: 2.5.–30.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän kuvaus
Korkeakouluharjoittelija toimii Eduskunnan kirjaston neuvonta- ja tietopalvelussa osallistuen tiedonhakuihin, neuvontaan ja asiakaspalveluvuoroihin. Harjoittelussa hän perehtyy kirjaston aihealueiden aineistoihin ja palveluihin, sekä myös muihin kirjastotyön eri osa-alueisiin.

Hakijalta odotamme
Odotamme hakijalta opintoja Eduskunnan kirjaston aihealueiden (eduskuntatieto, oikeudellinen tieto, yhteiskuntatieto) koulutusohjelmassa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Luemme eduksi
Eduksi katsotaan kokemus kirjasto- tai tietopalvelutyöstä, tai muusta tausta-aineistojen tiedonhaku- tai selvitystyöstä. Myös muu asiakaspalvelukokemus katsotaan hyödyksi. Eduksi katsotaan myös eduskunta-asiakirjojen ja oikeudellisten tiedonlähteiden tuntemus.

Työssä tarvittava kielitaito
Suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävää suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Palkkauksen peruste
Korkeakouluharjoittelijan palkka on 1 756 euroa kuukaudessa sekä ateriaetu.

Koeaika on yksi kuukausi.

Eduskunta on savuton työpaikka.

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemus tulee toimittaa eduskunnan kanslian kirjaamoon joko sähköpostilla kirjaamo@eduskunta.fi tai osoitteeseen eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta, viimeistään 25.1.2022 klo 15.00. Hakemuksessa tulee mainita ”Korkeakouluharjoittelija neuvonta- ja tietopalvelut dnro 4/11/2022”.

Lisätietoja tehtävästä
Johtava tietoasiantuntija Erika Bergström, 09 432 3402, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski, (09) 432 3401 etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Korkeakouluharjoittelija Eduskunnan kirjaston aineistopalveluihin

Eduskunnan kirjastossa on haettavana korkeakouluharjoittelijan määräaikainen työsuhde (Aineistopalvelut)

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.

Eduskunnan kanslian osastoja ovat keskuskanslia, valiokuntasihteeristö, hallinto- ja palveluosasto, kansainvälinen osasto, tieto- ja viestintäosasto sekä turvallisuusosasto.

Eduskunnan kirjastopalvelut ovat osa tieto- ja viestintäosaston tietotukiyksikköä.

Tehtävä on määräaikainen: 2.5.–30.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän kuvaus
Korkeakouluharjoittelija toimii Eduskunnan kirjaston kokoelma-, kauko- ja asiakaspalvelussa osallistuen kokoelmatyöhön ja asiakaspalvelupäivystyksiin. Harjoittelussa hän perehtyy kirjaston aihealueiden aineistoihin ja palveluihin, sekä myös muihin kirjastotyön eri osa-alueisiin.

Hakijalta odotamme
Odotamme hakijalta kirjasto- ja informaatioalan opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Luemme eduksi
Eduksi katsotaan kokemus luetteloinnista (erityisesti Alma tai Aleph-järjestelmässä), ja kirjasto- tai tietopalvelualan asiakaspalvelu- ja kaukopalvelukokemus. Katsomme myös eduksi perehtymisen Eduskunnan kirjaston aihealueisiin (eduskuntatieto, oikeudellinen tieto, yhteiskuntatieto) opintojen, työkokemuksen tai harrastuneisuuden kautta.

Henkilökohtaiset ominaisuudet
Yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot.

Työssä tarvittava kielitaito
Suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävää suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Palkkauksen peruste
Korkeakouluharjoittelijan palkka on 1 756 euroa kuukaudessa sekä ateriaetu.

Koeaika on yksi kuukausi.

Eduskunta on savuton työpaikka.

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemus tulee toimittaa eduskunnan kanslian kirjaamoon joko sähköpostilla kirjaamo@eduskunta.fi tai osoitteeseen eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta, viimeistään 25.1.2022 klo 15.00. Hakemuksessa tulee mainita ”Korkeakouluharjoittelija aineistopalveluihin dnro 2/11/2022”.

Lisätietoja tehtävästä
Palvelujohtaja Kaarlo Mäkelä, 09 432 3475, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Informaatikko Eija Kajava, 09 432 3425, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Korkeakouluharjoittelija arkistopalveluihin

​​​Eduskunnan arkistossa on haettavana korkeakouluharjoittelijan määräaikainen työsuhde

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät. 

Eduskunnan kanslian osastoja ovat keskuskanslia, valiokuntasihteeristö, hallinto- ja palveluosasto, kansainvälinen osasto, tieto- ja viestintäosasto sekä turvallisuusosasto. 

Eduskunnan kirjaston yhteydessä toimiva eduskunnan arkisto kuuluu tieto- ja viestintäosaston tietotukiyksikköön. 

Tehtävä on määräaikainen: 2.5.–30.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän kuvaus​​
Korkeakouluharjoittelijan tehtävä sijoittuu eduskunnan kuva-arkistoon. Harjoittelijan päätehtävänä on inventoida yksikamarisen entisten kansanedustajien kasvokuvat (vuoteen 2003 asti). Tehtäviin kuuluu kasvokuvien inventointi, kuvien järjestämistä ja luettelointiin liittyviä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen kuva-arkiston päivystämiseen. Eduskunnan arkistoon kuuluvat kuva-arkiston lisäksi keskusarkisto, muistitietoarkisto ja kirjaamo. Korkeakouluharjoittelijalle tulee tehtäviä kaikilta näiltä alueilta. Lisäksi tehtävään kuuluu osallistua kirjaston asiakaspalveluun.

Hakijalta odotamme
Hakijalta odotamme kiinnostusta kuvallista kulttuuriperintöä kohtaan sekä alaan liittyviä korkeakouluopintoja ja tietoteknistä osaamista. Parhaat edellytykset harjoitteluun antavat esimerkiksi arkistoalan, historian, taidehistorian, kulttuurihistorian, kansatieteen tai kulttuurien tutkimuksen pitkälle edenneet korkeakouluopinnot.

Hakijalta odotamme järjestelmällisyyttä, itsenäistä työotetta, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä hyvää yhteistyökykyä. 

Luemme eduksi
Luemme eduksi kuvankäsittelytaidon perusteet.​

Työssä tarvittava kielitaito
Suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävää suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito luetaan eduksi. 

Palkkauksen peruste
Korkeakouluharjoittelijan palkka on 1 756 euroa kuukaudessa sekä ateriaetu.​​

Koeaika on yksi kuukausi. 

Eduskunta on savuton työpaikka.   

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemus tulee toimittaa eduskunnan kanslian kirjaamoon joko sähköpostilla kirjaamo@eduskunta.fi tai osoitteeseen eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta, viimeistään 25.1.2022 klo 15.00. Hakemuksessa tulee mainita ”Korkeakouluharjoittelija eduskunnan arkistopalveluihin dnro 3/11/2022”.

Lisätietoja tehtävästä
​Arkistopäällikkö Joni Krekola, (09) 432 3464 etunimi.sukunimi@eduskunta.fi   

Eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski, (09) 432 3401 etunimi.sukunimi@eduskunta.fi​