​Eduskunnan kirjaston johto

Eduskunnan kirjastoa johtaa Eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski.

Kirjaston asiantuntijuusalueet ovat oikeudellinen tieto, yhteiskuntatieto ja eduskuntatieto. Johtavat tietoasiantuntijat vastaavat muun muassa asiantuntijuusalueiden kehittämisestä. (Eduskunnan kirjaston ohjesääntö § 3)

Kirjaston johtajan ja johtavien tietoasiantuntijoiden lisäksi kirjaston johtoon kuuluvat palvelukokonaisuuksista vastaavat palvelujohtajat sekä arkistopäällikkö.

Lisäksi kirjastolla on eduskunnan valitsema hallitus, jonka tehtävänä on muun muassa käsitellä kirjaston toimintaan ja kehittämiseen liittyvät keskeisimmät asiat sekä antaa vuosittain kertomus eduskunnalle kirjaston toiminnasta. (Eduskunnan kirjaston ohjesääntö § 9)

Kirjaston johdon yhteystiedot

Virrankoski Antti, Eduskunnan kirjaston johtaja, puh. 09 432 3401, 050 574 1251

Bergström Erika, Eduskunnan kirjaston johtajan sijainen, johtava tietoasiantuntija, oikeudellinen tieto, puh 09 432 3402, 040 769 8264

Hakala Kristiina, johtava tietoasiantuntija, eduskuntatieto, puh. 09 432 3471, 050 364 4915

Turja Timo, johtava tietoasiantuntija, yhteiskuntatieto, puh. 09 432 3403, 050 364 4911

Karhula Päivikki, johtava tietoasiantuntija, verkkotieto, puh. 09 432 3485, 050 574 1345

Mäkelä Kaarlo, palvelujohtaja, kokoelmapalvelu, puh. 09 432 3475, 050 341 6152

Krekola Joni, arkistopäällikkö vs. (5.9.2022 saakka), muistitietoarkisto, puh. 09 432 3464

 

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi