Näin toimimme

Noudatamme ammattieettisiä ohjeitamme, mm. tarjoamalla luotettavaa palvelua ja huolehtimalla asiakkaidemme yksityisyydensuojasta.

Eduskunnan kirjasto, joka kuuluu eduskunnan kansliaan, palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona.

Tehtävänä tiedon välittäminen

Eduskunnan kirjasto välittää tietoa eduskunnasta ja sen toiminnasta. Tarjoamme käytettäväksi eduskunnan ja muiden maiden parlamenttien asiakirjoja sekä kirjallisuutta eduskunnasta, parlamenteista, parlamentarismista ja edustuksellisesta demokratiasta.

Eduskunnan kirjasto välittää myös tietoa lainsäädännöstä ja oikeusjärjestelmästä sekä suomalaisesta yhteiskunnasta, Euroopan unionista ja kansainvälisistä järjestöistä. Kirjastossa on laaja kokoelma oikeudellista aineistoa sekä monipuolista aineistoa yhteiskunnan toiminnasta, kuten historiasta, politiikasta, kansainvälisistä suhteista ja talouselämästä. 

Eduskunnan kirjaston tunnuslukuja 1956–2018

​Vuosi ​Henkilökunta ​Lainaus ​Kartunta ​Kokoelmat
​1956 ​15 ​19 928 ​  9 883 ​239 600
​1966 ​15 ​36 923 ​  6 375 ​310 300
​1979 ​30 ​34 926 ​13 486 ​420 000
​1986 ​41 ​43 847 ​13 554 ​508 400
​1998 ​58 ​65 620 ​  8 944 ​613 600
​2008 ​52 ​32 930 ​  8 087 ​549 000
​2018 ​35 ​15 316 ​  3 603 ​530 100


Eduskunnan kirjaston yksityiskohtaisemmat tilastot vuodesta 2002 eteenpäin sisältyvät Tieteellisten ​kirjastojen yhteistilastoihin​.​​

Lisää tietoa ammattieettisistä ohjeista.

Eduskunnan kirjaston ammattieettisiin ohjeisiin tutustumalla selviää, mitkä arvot kirjastotyöntekijöitä ohjaavat.

Lisää tietoa kirjaston tuottamista julkaisuista.

Eduskunnan kirjaston tuottamia julkaisuja ja kirjaston henkilökunnan kirjoittamia artikkeleita. 

Lisää tietoa kirjaston näyttelyistä.

Eduskunnan näyttelytila sijaitsee kaikille kansalaisille avoimessa Eduskunnan kirjastossa.  

Lisää tietoa kirjaston henkilökunnan pitämistä puheista ja esityksistä.

Kirjaston henkilökunnan erilaisissa tilaisuuksissa ja kansainvälisissä konferensseissa pitämiä puheita ja esityksiä.

Lisää tietoa kirjaston vuosikertomuksista.

Eduskunnan kirjaston vuosikertomuksessa katsotaan menneeseen vuoteen ja sen tapahtumiin. ​

Lisää tietoa kirjaston tapahtumista.

Järjestämme erilaisia tapahtumia ja osallistumme muiden järjestämiin tapahtumiin, kuten messuille.