​Eduskunnan kirjaston julkaisuja

Eduskunnan kirjasto julkaisee mm. lehtiluettelonsa verkossa ja tuottaa muitakin julkaisuja. Kirjaston henkilökunta kirjoittaa aktiivisesti artikkeleita ja kirjoituksia, joita julkaistaan alan lehdissä. Kirjastolla on myös oma julkaisusarja, jonka uusimmat osat ovat luettavissa verkossa.  

Kirjaston julkaisuja

Luettelo kirjastoon vuonna 2021 tulevista aikakaus- ja sanomalehdistä = Förteckning över bibliotekets tidskrifter och tidningar år 2021 (pdf). Helsinki, 2021. 14 s.

Virrankoski, Antti: Eduskunnan kirjaston käyttäjäkysely 2019 : yhteenveto vastauksista (pdf). Helsinki, 2020. 13 s.

Virrankoski, Antti, Eduskunnan kirjaston käyttäjäkysely 2017 : yhteenveto vastauksista (pdf). Helsinki, 2017. 10 s.

Yksi kamari - kaksi sukupuolta: Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Pirjo Markkola & Alexandra Ramsay (toim.). Helsinki, Eduskunnan kirjasto, 2017.
Vuonna 1997 julkaistu teos julkaistu verkkokirjana 2017.

Eduskunnan kirjaston palvelustrategia 2017—2020 (pdf). Helsinki, 2017.

Bellinger, Arja, Eduskunnan kirjaston käyttäjäkysely 2015 : yhteenveto vastauksista (pdf). Helsinki, 2015. 25 s.

Suomen valtiopäiväasiakirjat : käytön opas (pdf). Eduskunnan kirjasto, 2012. 2. uud. p.

Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta - strategia ja toimenpide-ehdotukset eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden palvelemiseksi 2011–2015 (pdf). Helsinki, 2011. 15 s.

​Artikkeleja

2021

Karhula, Päivikki et al., Videoiden tekstitystyökalut vertailussa. Signum 2:2021.

2020

Karhula, Päivikki & Virrankoski, Antti, Tuula H. Laaksovirta in memoriam. Signum 4:2020, s. 34–35.

Krekola, Joni, Kootut selitykset – Entiset kansanedustajat ja eduskunnasta putoamisen tulkinnat. Historiallinen Aikakauskirja 3/2020.

Virrankoski, Antti, Tiedon ääni – Päätöksenteon tietotukihanke luo pohjaa tuleville palveluille. Signum 4:2020, s. 27–29.

2019

Hakala, Kristiina, Mitä palveluja ja aineistoja eduskunta tarjoaa opettajille? Historian ja yhteiskuntaopin opettajien jäsenlehti (2019):1 (pdf), s. 38.

Korkeila, Sirkka-Liisa & Holopainen, Mika, Kirjastot ja tietopalvelut muutoksessa: verkkoviestintää ja huolta tulevaisuudesta. Signum 3:2019, s. 127–32.

Korkeila, Sirkka-Liisa & Holopainen, Mika, Yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkosto – koulutusta ja kollegiaalista tukea verkostosta. Signum 1:2019, s. 19–21.

2017

Ekholm, Kai & Karhula, Päivikki, Sananvapauden rajoja määritetään jatkuvasti. Teoksessa Tiellä sananvapauteen 1917–2017. Toimittaneet Kai Ekholm, Maara Kinnermä. Helsinki, Into kustannus, 2017, s. 10–19.

Koskimaa, Vesa, Onko valta siirtynyt puolueissa kenttäväeltä eliiteille. Teoksessa Poliittinen valta Suomessa. Toimittaneet Mari K. Niemi, Tapio Raunio, Ilkka Ruostetsaari. Tampere 2017, s. 111–138.

Krekola, Joni, Työväen edustajien vuoristorata. Ydin: rauhanpoliittinen aikakauslehti (2017):4, s. 38–41.

Virrankoski, Antti, Kolme erityistä seikkaa, joista kirjastoammattilaisen on syytä Eduskunnan kirjastosta tietämän. Signum 2:2017, s. 32–34.

2016

Karhula, Päivikki, Sanan valta. Signum 1:2016, s. 3–4. 

Krekola, Joni, Millainen on sinun eduskuntasi? Kleio 1:2016, s. 52–53.

Laitinen, Mirja & Laaksovirta, Tuula H. & Karhula, Päivikki, Eeva-Maija Tammekann in memoriam. Signum 4:2016, s. 14–15.

Virrankoski, Antti, Kaukopalvelusta kohti yhtä kokoelmaa. Signum 1:2016, s. 8–10. 

2015

Bergström, Erika, Lakihankkeiden tietopaketit LATI proaktiivisen tietotuoteen mallina. Signum 5:2015, s. 26–28.

Ekholm, Kai & Karhula, Päivikki, Suomalaisen sensuurin vaiheet Kalevalasta verkkoaikaan. Teoksessa Sananvapaus Suomessa. Kaarle Nordenstreng (toim.). Tampere: Tampere University Press, 2015. s. 207–236.

Karhula, Päivikki, Avoimuus on yleinen etu. Signum 3:2015, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Kehitys, uudistus ja pudotus. Signum 1:2015, s. s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Ken arvaa huomisen. Signum 6:2014, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Sananvapauskonfliktit ovat entistä vaikeampia​. Helsingin Sanomat, Mielipide. 18.1.2015 2:00.

Karhula, Päivikki, Suunnan määrittelyn vuosi. Signum 2:2015, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Transparency and redefinin​​g boundaries. Scandinavian Library Journal. 48 (2015):3.

Karhula, Päivikki, Tunnelmatekijöitä. Signum 5:2015, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Tuottavuutta ja innovaatioita. Signum 4:2015, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Valta on informaatioyhteiskunnan avainkysymys. Signum 1:2015.

Krekola, Joni & Rønning, Ole Martin, International cadre education of Nordic communists. Teoksessa Red Star in the North: communism in the Nordic Countries. Edited by Åsmund Egge and Svend Rybner. Stamsund, Orkana Akademisk, 2015 s. 292–302.

2014

Karhula, Päivikki, Hissipuheen aika. Signum 6:2014, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Internetin toisinajattelija. Kirjastolehti 26.06.2014.

Karhula, Päivikki, Kaisa-kirjasto – työn ja tilan uudistumisen takana vuosikymmenen kehityskaari. Signum 4:2014, s. 9–12.

Karhula, Päivikki, Mikä on käyttäjän etu? Signum 2:2014, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Verkon valta. Kirjastolehti 16.5.2014.

Karhula, Päivikki, Yhdistymistä ja yhteistyötä. Signum 3:2014, s. 3–4.

Krekola, Joni & Latvala, Pauliina, Institutionaalisen muistamisen erityispiirteistä: eduskunta veteraanikansanedustajien muistitiedon tuottajana Suomessa = Institutsioonikeskse meenutamise erijooni: endised parlamendisaadikud suulise ajaloo loojaina Soomes. Mäetagused (2014):56, s. 39–60.

Krekola, Joni, Parlamenttihistorian verkosto koolla Suomessa. Faili (2014):3, s. 13–14.

Krekola, Joni, Poliittinen historia, romaanitaiteen aputiede. Teoksessa Kulkijapoika on nähnyt sen: kirjoituksia nykyhistoriasta. Toimittaneet: Kimmo Rentola & Tauno Saarela. Helsinki 2014, s. 198–209.

Krekola, Joni, Yrjö Sirola : vallankumouksellisen vasemmiston valistaja. Teoksessa Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita: näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin. Toimittaneet: Kari Kantasalmi & Mauri Nest. Tampere 2014, s. 181–191.

Turja, Timo, Kansanedustajien tärkeimmät kirjat. Teoksessa Tutkimuksen kansallinen tehtävä. Toimittaneet: Reetta Muhonen & Hanna-Mari Puuska. Tampere 2014, s. 231–255.

2013

Karhula, Päivikki, Avoimen ja suljetun maailman puheenvuoroja – sananvapauskeskusteluja Singaporesta. Signum 4:2013, s. 21–25.

Karhula, Päivikki, Bibliometriikan arvo näkyväksi. Signum 5:2013, s. 18–22.

Karhula, Päivikki, Periaatteellisia kysymyksiä. Signum 1:2013, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Reilun kaupan e-kirjamarkkinat. Signum 5:2013, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Robottien uhka. Signum 6:2013, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Sensuurin uudet muodot. Signum 1:2013, s. 17–21.

Karhula, Päivikki, Voimaannuttavia strategioita. Signum 4:2013, s. 3–4.

Pajula, Sari, Eduskunnan kirjasto palvelee myös kadunmiestä. Demokraatti 18.6.2013.

2012

Ekholm, Kai & Karhula, Päivikki, Sleepwalking toward a control society. Ten must-know trends. Sananvapaus ja sensuuri verkkoaikana -hankkeen loppuraportti. September 2012.

Ekholm, Kai & Karhula, Päivikki, Ihmisten valvonta lisääntyy salakavalasti. Helsingin sanomat 26.1.2012.

Karhula, Päivikki, Data driven futures. FAIFE Spotlight 5.6.2012.

Karhula, Päivikki, Internet censorship takes new forms. Signum 3:2012, s.14–16.

Karhula, Päivikki, Isoveli valvoo verkossa. Kansalliskirjasto-lehti 2012: 3, s. 20–23.

Karhula, Päivikki, Knots opened up a new area of library work . Signum 3:2012, s. 18–21.

Karhula, Päivikki, Oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Signum 1:2012, s. 3.

Karhula, Päivikki, Over a lunch with Linus. Signum 3:2012, s. 7–9.

Karhula, Päivikki, Strong libraries = strong societies: democratizing access to knowledge through libraries? Signum 3:2012, s. 5–6.

Karhula, Päivikki, Tekijänoikeudet: Katoaako käyttäjän til​​a verkossa? Tietosuoja 2012:3.

Karhula, Päivikki, Tieteen kieli, Signum 6:2012, s. 2–3.

Krekola, Joni, Kamppailu kaupunkitilan hallinnasta : Helsingin nuorisofestivaali 1962. Teoksessa: Ei ihan teorian mukaan / toimittaneet: Mikko Majander ja Kimmo Rentola. Helsinki, 2012, s. 261–273.

Pajula, Sari, La Biblioteca del Parlamento finlandese. Senato della Repubblica Italiana, Minerva Web, N. 11, Ottobre 2012.

2011

Bergström, Erika & Sarvilinna, Sami, Finnish L​aw on the Internet​. Päivitys Erika Bergström 2011. GlobaLex, Hauser Global Law School Program, New York University School of Law.

Karhula, Päivikki, Freedom to read? – getting a picture of the Internet censorship? Signum 3:2011, s. 17–18.

Karhula, Päivikki, Informaation olemuksesta - digitaaliset dilemmat. Signum 4:2011, s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Katoaako kaukopalvelu? Signum 6:2011, s. 3–4.

Karhula, Päivikki & Ekholm, Kai, Onko anonyymiys uhka? Signum 5: 2011, s. 9–11.

Karhula, Päivikki, Services for all and potential for influence – views of the new vicepresident and president of IFLA. Signum 3:2011, s. 5–7.

Krekola, Joni & Mikkonen, Simo, Backlash of the free world. The US presence at the World Youth Festival in Helsinki, 1962. Scandinavian Journal of History Vol. 36, No. 2, 2011, s. 230–255.

Krekola, Joni, Muistitietoa kansan edustamisen veteraaneilta. Tietoarkisto nro 33 (2/2011), s. 21.

Krekola, Joni, Yhdysvaltain ja Kanadan suomalaisten Karjalan-kuumeesta. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2012. Arvio Journal of Finnish Studies -aikakauskirjan teemanumerosta: Victims and survivors of Karelia. November 2011. 29.

Turja, Timo, Eduskunnan ilmapiiri on ollut huonompikin. Helsingin sanomat 8.10.2011.

Lisää Päivikki Karhulan kirjoituksia Signum-lehdessä

Eduskunnan kirjaston julkaisusarja

Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä, ISSN 1237-8720

10. Paratiisi vai panoptikon? - näkökulmia ubiikkiyhteiskuntaan (pdf) / Päivikki Karhula (toim.). 2008. 192 s. ISBN 978-951-53-3054-0 (nid.), ISBN 978-951-53-3055-0 (PDF)

9. Oikeus oikeudelliseen tietoon : Eduskunnan kirjaston rooli oikeudellisen informaation välittämisessä (pdf) / Sari Pajula. 2006. 52 s. ISBN 951-53-2796-2 (nid.), ISBN 951-53-2797-0 (PDF)

8. Valtiopäivien avajaispuheet 1907-2006 = Öppningsanföranden vid riksmötena 1907-2006 (pdf) / [toimitus = redaktion] Linda Backman ... [et al.]. 2006. 569 s. : kuv.
ISBN 951-53-2841-1 (sid. / inb.) , ISBN 951-53-2842-x (pdf)

7. Eduskunnan kirjaston verkkopalvelustrategia 2003 - 2004 (pdf) / Päivikki Karhula. 2003. 143 s. ISBN 951-53-2579-X

6. Agentit tietotyön tukena / Päivikki Karhula (toim.) 2001. 98 s.
ISBN 951-53-2317-7. Julkaisun aineisto perustuu Eduskunnan kirjaston ja VTT:n informaatiopalvelun 7.11.2000 yhdessä järjestämään Agentit tiedon hankinnan ja -hallinnan apuna -seminaarin esitelmiin.

5. Oikeuden kuva - Bilden av rätten och rättvisan / Virpi Harju, toimittaja - redaktör. 2000. 299 s. ISBN 951-53-2190-5. Kirja on osa Eduskunnan kirjaston ja Valtiontaidemuseon yhteistyönä toteuttamaa Oikeuden kuva -näyttelyä.

4. Yksi kamari - kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimäiset naiset
1997. 304 s. ISBN 951-692-402-6. Kirjan pohjalta kirjastossa järjestettiin näyttely "Minä kumminkin käytän puheenvuoroa": eduskunnan ensimmäiset naiset 1907 - 1908 I.

3. Kielletyt kirjat / Ekholm, Kai (toim.)1996. 2. uus. laitos. vii, 271 s. ISBN 951-53-0223-4. Kirjan pohjalta kirjastossa oli esillä näyttely Välähdyksiä suomalaisen sensuurin historiasta autonomian ajasta nykypäivään.

2. SGML-seminaari / Sinikka Kangas ja Leena Karjalainen (toim.). Eduskunnan kirjaston seminaari 12.12.1994 ja 14.12.1994. 1995. ii, 141 s. ISBN 951-53-0187-4

1. Suullista historiaa - Veteraanikansanedustajat haastateltavina / Kristiina Graae ja Marjatta Hietala. 1994, IX, 189 s. ISBN 951-47-9932-1

Julkaisujen saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muita julkaisuja

Ekholm, Kai & Karhula, Päivikki & Olkkonen, Tuomo, Tiellä sananvapauteen - suomalaisen sananvapauden ja sensuurin muistikirja. Helsinki 2016. Verkkokirja.

Krekola, Joni, Maailma kylässä 1962 : Helsingin nuorisofestivaali. Helsinki, Like, 2012. 309 s.

Kangas, Sinikka, Developments in retrospective conversion 1989–2000–2004, Library of Parliament, Finland : brief overview (pdf). Helsinki : Library of Parliament, 2004.