Eduskunnan kirjaston johtaja Antti Virrankoski vie vasta valmistunutta kirjaston kertomusta 2020 eduskunnan istuntoyksikköön. Kuva: Eduskunta

​Kirjaston ja arkiston vuosi 2021 -tietopaketti

Lähdettäessä vuoteen 2021 ei ollut tiedossa, että koronaviruspandemia jatkuisi vielä koko vuoden. Näin kuitenkin kävi, mikä teki kuluneesta vuodesta poikkeuksellisen verrattuna kaikkiin 2020-lukua edeltäneisiin aikoihin. Kirjasto ja arkisto kuitenkin jatkoivat eduskunnan ja kansalaisten palvelemista tilanteeseen sopeutuen ja digitalisaatiota edistäen. Suuri kiitos ja ansio tästä kuuluu jokaiselle kirjaston ja arkiston työntekijälle, jotka pitivät palveluita yllä muuttuvassa ja epävarmassa tilanteessa monin väliaikaisin poikkeusjärjestelyin.

Säädösmuutosten seurauksena kirjaston toiminnasta ei enää luovuteta kertomusta eduskunnalle. Tämän tietopaketin tarkoituksena on kertoa kirjaston toiminnasta kirjaston käyttäjille ja tarjota aineistoa tulevaisuuden historiankirjoitukselle kirjaston kertomuksen perinnettä jatkaen.


Teksti: Antti Virrankoski, huhtikuu 2022, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Lisää tietoa kirjastosta ja pandemiasta.

Asiakkaita palveltiin etänä kirjaston ollessa suljettu. Kirjasto avattiin 1.11.

Lisää tietoa arkistosta ja asianhallinnasta.

Säätyvaltiopäivien valtiopäiväasiakirjojen digitointi eteni.

Lisää tietoa organisaatiouudistuksesta.

Vuonna 2020 käynnistynyt tieto- ja viestintäosaston organisaatiouudistus saatiin hallinnolliseen päätökseen.

Lisää tietoa aineisto- ja verkkopalveluista.

Kirjaston kokoelmatyö jatkui. Kirjaston verkkosisällöt olivat ahkerassa käytössä.

Lisää tietoa asiantuntijapalveluista.

Pandemian aikana asiantuntijapalveluiden merkitys korostui.