Millaisia Natoon liittyviä säädös- ja sopimusasioita on käsitelty eduskunnassa?

Natoon liittyvät keskeiset sopimukset ovat kumppanuussopimus eli Naton rauhankumppanuusohjelma sekä niin sanottu isäntämaasopimus.

Tähän koosteeseen on kerätty Pohjois-Atlantin liittoon eli Natoon liittyviä, eduskunnassa käsiteltyjä hallituksen esityksiä. Hallituksen esitysten osalta on liitetty mukaan annetut säädökset sekä sopimukset teksteineen.

Keskeisiä sopimuksia ovat niin sanottu kumppanuussopimus eli Naton rauhankumppanuusohjelma johon Suomi liittyi 1.8.1997 sekä edellä mainittu isäntämaasopimus, jonka Suomi solmi Naton kanssa 4.9.2014.

Hallituksen esitykset sekä niiden pohjalta annetut säädökset ja sopimukset

HE 19/1997 – asian käsittelytiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välisen sopimuksen niiden joukkojen asemasta ja sen lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä.

Säädöskokoelma (744/1997)
Sopimussarja (SopS 64/1997) ja (SopS 65/1997)

HE 268/2004 – asian käsittelytiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Säädöskokoelma (488/2005), (489/2005) ja (490/2005)
Sopimussarja (SopS 72/2005), (Sops 73/2005) ja sopimusteksti (SopS 73/2005) sekä (SopS 74/2005)

– Tähän asiaan liittyy myös ulkoasiainministeriön ilmoitus(SopsS 27/2009) ja pöytäkirja (SopS 27/2009).

HE 5/2006 – asian käsittelytiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Säädöskokoelma (211/2006), (212/2006), (213/2006), (214/2006), (215/2006), (216/2006) ja (217/2006)

HE 139/2012 – asian käsittelytiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn hyväksymisestä sekä laiksi järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Säädöskokoelma (945/2012) ja (75/2013)
Sopimussarja (SopS 7/2013) ja (SopS 8/2013)

HE 287/2014 – asian käsittelytiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto- koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Säädöskokoelma (1433/2014) ja (1/2015)
Sopimussarja (SopS 1/2015) ja (SopS 2/2015)

HE 209/2018 – asian käsittelytiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Säädöskokoelma (1049/2018) ja (1092/2018)
Sopimussarja (SopS 76/2018) ja (SopS 77/2018)


Muita Suomen säädöskokoelman sopimussarjan sopimuksia

Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä tehdyn sopimuksen, jolla sitoudutaan noudattamaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja NATO:n välillä KFOR REAR -päämajan ja Makedonian alueella olevan KFOR-henkilöstön asemasta tehtyä sopimusta, voimaansaattamisesta.

Sopimussarja (SopS 71/2001) ja sopimusteksti (SopS 71/2001).

Puolustusministeriön ilmoitus Naton kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta
– niin sanottu isäntämaasopimus (Memorandum of Understanding regarding the Provision of Host Nation Support for the Execution of NATO Operations (MOU)

Sopimussarja (SopS 82/2014)

Natoon liittyviä valtioneuvoston UTP-selvityksiä


Tietoa Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

VNS 1/2022 – Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

VNS 3/2022 – Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

Ajankohtaisten selontekojen eduskuntakäsittely

HE 315/2022 – Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Katso myös:

Tietopalvelulta kysyttyä: Miten voin seurata Suomen Natoon liittymistä koskevan hallituksen esityksen etenemistä?

Julkaistu 16.5.2022 16.20
Muokattu 2.2.2023 16.52