Miten eduskuntapaikat ovat jakautuneet puolueiden välillä eduskuntavaaleissa vuodesta 1907 alkaen?

​Eduskuntavaalit on järjestetty 38 kertaa.

Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa vuonna 1907 kansanedustajia tuli valituksi 6 eri puolueesta. Vuonna 2019 kansanedustajia valittiin 9 puolueesta (+1 Ahvenanmaalta). Enimmillään eri määrä puolueita (11) on saanut edustajapaikan vuoden 1975 ja 1995 vaaleissa. Historian suurimman paikkamäärän sai SDP vuoden 1916 vaaleissa, 103 edustajaa.

Alla olevassa kuviossa on kuvattu eduskuntavaalien mukainen eduskuntaryhmien paikkajakauma vuosina 1907–2019. Vaalikauden aikana tapahtuneet muutokset eivät kuviossa näy. Ahvenanmaalla on ollut oma vaalipiirinsä vuodesta 1948 alkaen, ja maakunnassa on omat puolueensa. Ahvenanmaan kansanedustaja on tähän asti kuulunut aina Ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmään. Tässä kuviossa edustaja on merkitty erikseen. Vuoden 1983 vaaleissa Esko-Juhani Tennilä tuli valituksi yhteislistalta, mutta hän liittyi SKDL:n eduskuntaryhmään vaalien jälkeen. Tässä kuviossa hänet on laskettu SKDL:n paikkamäärään.

​Voit tarkastella kuviota myös kokonäyttötilassa: Eduskuntavaalien paikkajaot 1907–2019 

Eduskuntavaalitilastoja löydät Doria-palvelusta ja Tilastokeskuksen Vaalit-sivulta (vuodesta 1983 alkaen).

Tutustu myös Eduskunnan kirjaston Eduskuntavaalit-tietopakettiin

Kirjallisuutta:
Suomen puolueet : vapauden ajasta maailmantuskaan / Rauli Mickelsson. Vastapaino, 2021. 3. uud. p.
Mickelssonin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Julkaistu 2.12.2021 13.30
Muokattu 2.12.2021 13.30