Miten löydän sote-uudistukseen liittyvät eduskunta-asiakirjat?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta on pyritty uudistamaan 2000-luvun alkupuolelta asti. Hallituksen esityksiä eduskunnalle on annettu kolmella hallituskaudella.

​Tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamisen (sote-uudistus) taustasta ja aiemmista vaiheista on luettavissa hallituksen esityksen HE 15/2017 (pdf) ​johdannon alussa, kohta 1.1 Yleistä, s. 12–13 sekä HE 241/2020 (pdf)​ alussa, kohta Perustelut, 1 Asian tausta ja valmistelu, s. 19.

Oheisten hallituksen esitysten käsittelytiedoista löytyvät kaikki asiakirjat kuten pöytäkirjat, valiokuntien asiakirjat (mm. perustuslakivaliokunnan lausunnot) sekä asiantuntijalausunnot (2015 vp lähtien).

Pääministeri Alexander Stubbin hallitus

Hallituksen esitys HE 324/2014 eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asiantuntijalausunnot. Rauennut.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus

Hallituksen esitys HE 224/2016 eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Hyväksytty muutettuna.

Hallituksen esitys HE 15/2017 eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (Sote- ja maakuntauudistus). Rauennut.

Hallituksen esitys HE 16/2017 eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 47/2017 eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Valinnanvapauslaki). Peruutettu.

Hallituksen esitys HE 52/2017 eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 57/2017 eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta HE 15/2017 täydentäminen. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 71/2017 eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta HE 15/2017 täydentäminen. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 14/2018 eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 15/2018 eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien HE 15/2017 täydentäminen. Rauennut.

Hallituksen esitys HE 16/2018 eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Valinnanvapauslaki). Rauennut.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus

Hallituksen esitys HE 241/2020 eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi.
​Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevat lakiehdotukset ja lausumaehdotukset sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti 23.6.2021 äänin 105–77, tyhjiä 0, poissa 17. Äänestystiedot

Hallituksen esitys HE 56/2021 eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen, sekä hallituksen esitys HE 18/2022 eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi.

Yhdistetyt asiat.

Eduskunta hyväksyi yksimielisesti 7.6.2022 sote-uudistusta koskevaan hallituksen esitykseen HE 56/2021 sisältyvien 1.–92. ja 94.–109. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 18/2022 sisältyvien 1.–2. lakiehdotuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Eduskunta hylkäsi hallituksen esitykseen HE 56/2021 sisältyvän 93. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetut uudet, 110.–112. lakiehdotuksen.

Muuta aineistoa

Sote-uudistukseen liittyviä valtiopäiväasioita ja -asiakirjoja

Sote-uudistukseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Sosiaali- ja terveysministeriö – Sote-uudistus

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos – Sote-uudistus

Kela – ​Kela ja sote-uudistus​​

Julkaistu 10.12.2020 14.00
Muokattu 9.6.2022 11.36