Miten turkistarhausta on käsitelty eduskunnassa?

Turkistarhausta on käsitelty eduskunnassa monista eri näkökulmista jo useiden vuosikymmenten ajan.

​Yleisesti voidaan sanoa, että erityisesti 1990-luvulle asti turkistarhaukseen liittyvä keskustelu eduskunnassa keskittyi pääosin turkistarhaajien oikeuksiin, mutta viimeistään 2000-luvusta eteenpäin turkiseläinten hyvinvointi on noussut yhä enemmän keskustelun keskiöön. Erityisesti turkistarhaukseen liittyvissä kirjallisissa kysymyksissä toistuneita teemoja ovat viimeisten vuosikymmenten aikana olleet esimerkiksi turkistarhaiskujen torjuminen (1990-luvun loppu ja 2000-luvun alku), ilmavoimien ylilentojen aiheuttamat haitat turkistarhaukselle (erityisesti 1980-, 1990- ja 2000-luvut), sekä myöhemmin turkiseläinten hyvinvoinnin turvaaminen.

Vaikka paljon keskustelua herättänyt, Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen eduskunnan käsittelyyn päätynyt kansalaisaloite Turkistarhaton Suomi M 1/2013 (KAA 1/2013) – Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta hylättiinkin vuonna 2013, on turkistarhaus pysynyt puheenaiheena sen jälkeenkin. Esimerkiksi vuonna 2020 eduskunnan käsittelyyn tulivat toimenpidealoitteet TPA 80/2020  turkiseläintuotantoa koskevan selvityksen käynnistämisestä sekä TPA 109/2020 kansallisesta suunnitelmasta turkistuotannon alas ajamiseksi ja luopumistukijärjestelmän luomisesta turkistarhauksen lopettaville tarhaajille.

Turkistarhaukseen liittyviä valtiopäiväasioita 1970-luvulta tähän päivään

Kansalaisaloite M 1/2013 (KAA 1/2013) – Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta

Turkistarhaukseen liittyvät lakialoitteet (LA) eduskunnan hakupalvelussa 

Turkistarhaukseen liittyvät toimenpidealoitteet (TPA) eduskunnan hakupalvelussa 

Turkistarhaukseen liittyvät suulliset kysymykset (SK tai SKT) eduskunnan hakupalvelussa

Hallituksen esitykset (HE), joihin turkistarhaus on tavalla tai toisella liittynyt 

Kirjalliset kysymykset

Kirjallisia kysymyksiä, jotka liittyvät yleisesti turkistarhaukseen, turkiseläinten hyvinvointiin tai turkistarhaajien oikeuksiin on esitetty eduskunnassa lukuisia. Alle on listattu omien otsikoidensa alle poimintoja sekä turkiseläinten hyvinvointia että turkiselinkeinon turvaamista painottavaa näkökulmaa edustavista kirjallisista kysymyksistä viimeisten vuosikymmenten varrelta.

Kaikki turkistarhaukseen liittyvät kirjalliset kysymykset eduskunnan hakupalvelussa vuodesta 1975 alkaen.

Turkistarhauksen lopettaminen ja/tai turkiseläinten hyvinvoinnin turvaaminen 

KK 42/1996 Turkistarhoissa olevien eläinten elinolosuhteista

KK 701/2000 Eläinsuojelusäännösten noudattaminen turkistarhoilla

KK 425/2003 Hallituksen toimet turkistarhauksessa 

KK 126/2006 Turkiseläinten kuljetukset

KK 138/2007 Puolustusvoimien lentoharjoitusten suunnittelu ja eläintensuojelu 

KK 963/2008 Turkiseläinten hyvinvoinnin turvaaminen 

KK 76/2010 Turkistarhauksen lopettaminen vuoteen 2025 mennessä 

KK 83/2010 Turkistarhauksen lakkauttaminen Suomessa 

KK 1237/2014 Turkistarhausasetus

KK 169/2015 Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta 

KK 386/2016 Turkistarhausasetuksen valmistelun keskeyttämisestä

KK 245/2017 Turkiseläinten hyvinvoinnin edistämisestä 

KK 406/2017 Ylisuurista eläimistä turkistarhoilla 

KK 179/2018 Eläinten lajityypillisen käyttäytymisen tulkinnasta

KK 21/2019 Hallituksen esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista  

Turkiselinkeinon turvaaminen ja/tai kehittäminen 

KK 209/1982 Ilmavoimien lentoharjoituksista turkistarhoille aiheutuvista vahingoista

KK 413/1982 Turkistarhausta koskevien vääristeltyjen tietojen antamisen estämisestä 

KK 531/1982 Valtion toimenpiteistä turkiseläintuotannon tukemiseksi

KK 192/1989 Turkistarhaajien taloudellisen aseman parantamisesta

KK 79/1990 Turkistarhauksen toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä

KK 1258/1997 Eläinsuojeluaktivistien iskuista turkistarhoille

KK 568/1998 Ilmavoimien ylilentojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 

KK 1193/1998 Turkistarhojen turvallisuusjärjestelmien rakentamisen avustamisesta

KK 1315/1998 Elinkeinonharjoittamisen ja omaisuuden suojaamisesta

KK 342/2003 Turkistarhaiskujen torjuminen 

KK 295/2005 Suomen turkistarhauksen tulevaisuus 

KK 635/2014 Petoeläinten aiheuttamien turkiseläinvahinkojen korvaaminen 

KK 89/2015 Turkiselinkeinon kehittämisestä ja tulevaisuudennäkymistä 

KK 66/2020 Kiinasta lähteneen koronaviruksen aiheuttaman Kööpenhaminan turkishuutokaupan siirron taloudellisista vahingoista suomalaiselle turkistarhaukselle  

Lisätietoja

Turkistarhausta koskevaa aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Eduskunnan kirjaston tietopaketti Eläinten hyvinvointilaki

Eduskunnan kirjaston tietopaketti eläinsuojelulain uudistamisesta

Eläinsuojelulaki (4.4.1996/247)

Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta (20.10.2011/1084)

Julkaistu 13.1.2021 9.50
Muokattu 8.7.2022 14.42