Miten voin seurata Suomen Natoon liittymistä koskevan hallituksen esityksen etenemistä?

Hallituksen esitys HE 315/2022 Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi annettiin eduskunnalle 5.12.2022.

Asian käsittelytiedoissa HE 315/2022 voi seurata eduskuntakäsittelyn etenemistä ja lukea asiaan liittyvät asiakirjat ja täysistuntokeskustelut.

Ulkoasiainvaliokunnan sivulta Suomen liittymistä Natoon koskeva hallituksen esitys HE 315/2022 asian eduskuntakäsittely esitellään sekä sanallisesti että kaaviona. Luettavissa ovat myös asian käsittelyyn liittyvät eduskunnan tiedotteet.

Ajankohtaisten selontekojen eduskuntakäsittely -sivulle on ulkoasiainvaliokunta tehnyt koosteen selontekojen Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta (VNS 1/2022) ja Selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (VNS 3/2022) eduskuntakäsittelystä. Lisäksi sivulla on selontekoja koskevat eduskunnan tiedotteet ja muuta asiaan liittyvää tausta-aineistoa.

Katso myös:

Hallituksen esitys HE 315/2022 Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Tietopalvelulta kysyttyä: Millaisia Natoon liittyviä säädös- ja sopimusasioita on käsitelty eduskunnassa?

Julkaistu 1.2.2023 11.45
Muokattu 1.2.2023 11.59