Mitkä valtiot ovat tunnustaneet Suomen?

Senaatin puheenjohtaja P.E. Svinhufvud  antoi eduskunnalle ilmoituksen itsenäisyyden tunnustaneista ulkovalloista 8. tammikuuta 1918.

​Eduskunnan kirjaston Eduskunta ja itsenäistyminen 1917 -tietopaketissa on oma kappaleensa itsenäisyyden tunnustamisesta. Tärkeimpien ulkovaltojen tunnustukset saatiin, kun itsenäisyys oli vahvistettu Venäjän työläis-, sotilas- ja talonpoikaisedustajien neuvoston toimeenpanevassa keskuskomiteassa 4. tammikuuta 1918.

Vuonna 1937 itsenäisyyden 20-vuotispäiväksi julkaistiin Aaro Pakaslahden toimittama ulkoasiainministeriön julkaisu Suomen itsenäisyyden tunnustaminen : asiakirjakokoelm​a. Esipuheessa Pakaslahti kertoo seikkaperäisesti, millä perusteella asiakirjat ja niiden otteet on teokseen valittu. Tarkoituksena on ollut ennen kaikkea Suomen taholta ulkovalloille tehtyjen tunnustuspyyntöjen ja useissa tapauksessa vasta moninaisten vaiheiden jälkeen saatujen tunnustusten julkaiseminen. Eräiltä osin kokoelmaan sisältyvät asiakirjat liittyvät muihinkin kysymyksiin kuin välittömästi itse itsenäisyyden tunnustamiseen.

Kirjan sivulla 23 on Venäjän kansankomisaarien neuvoston ehdotus Toimeenpanevalle keskuskomitealle Suomen itsenäisyyden tunnustamisesta, Pietari 31.12.1917 (v.l. 18.12.1917). Sivulla 24 on Suomen Senaatille annettu ote Toimeenpanevan keskuskomitean kokouksen pöytäkirjasta, Pietari 4.1.1918 (v.l. 22 12.1917).

Vuosina 1918–1922 itsenäisyyden tunnustuksen antaneet valtiot ovat seuraavassa lueteltuina siinä järjestyksessä, kun niiden tunnustukset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat yllä mainitussa ulkoasiainministeriön julkaisussa.

Vuonna 1918

Ranska (4.1.1918), Ruotsi (4.1.1918), Saksa (4.1.1918), Itävalta-Unkari (13.1.1918), Kreikka (5.1.1918), Norja ja Tanska (10.1.1918), Sveitsi (11.1.1918), Alankomaat (28.1.1918), Espanja (21.2.1918), Turkki (21.2.1918), Bulgaria (27.2.1918), Paavinistuin (2.3.1918), Argentiina (11.5.1918), Persia (23.7.1918)

Vuonna 1919

Iso-Britannia (6.5.1919), Amerikan Yhdysvallat (7.5.1919), Ranskan tunnustuksen vahvistaminen (12.5.1919), Japani (23.5.1919), Italia (27.6.1919), Belgia (10.6.1919), Chile (17.6.1919), Peru (23.6.1919), Kiina (1.7.1919), Uruguay (18.8.1919), Siam (9.10.1919), Brasilia (26.12.1919)

Vuonna 1920

Portugali (2.3.1920), Romania (8.4.1920), Venezuela (18.4.1920), Panama (17.5.1920), Equador (25.6.1920), Meksiko (13.7.1920), Tsekkoslovakia (15.7.1920), Unkari (23.8.1920)

Vuonna 1921

Paraguay (3.6.1921)

Vuonna 1922

Serbien, Kroaattien ja Sloveenien Kuningaskunta (27.7.1922)

Voit tutustua myös Eduskunnan kirjaston Suomi valtiona -tietopakettiin.
Valtio käsitteenä -kappaleessa käsitellään valtion aseman saavuttamista, joka voi tapahtua epävirallisestikin.

Lähteet

​Eduskunta ja itsenäistyminen 1917 -tietopaketti. Joni Krekola, helmikuu 2017. Eduskunnan kirjasto.

Suomen itsenäisyyden tunnustaminen : asiakirjakokoelma​ / toimittanut Aaro Pakaslahti. Helsinki, Ulkoasianministeriö; WSOY, 1937. 288 s.

Julkaistu 23.10.2018 12.35
Muokattu 10.9.2021 11.11