Akkreditoinnit

Median akkreditoinnit eduskuntaan vaalikaudella 2019–2022:

Toimittajat ja kuvaajat pääsevät sisään eduskuntaan esittämällä turvatarkastuksessa toimittajakortin ja kuvallisen henkilötodistuksen tai toimeksiantajamedian päätoimittajan tai muun esimiehen allekirjoittaman tehtäväannon ja kuvallisen henkilökortin. Lisäksi toimittajia ja kuvaajia pyydetään kertomaan käynnin aihe.

Helpottaakseen eduskunnassa jatkuvasti työskentelevien toimittajien ja kuvaajien työtä eduskuntatiedotus voi myöntää toimittajalle tai kuvaajalle akkreditoinnin. Esityksen toimittajien ja kuvaajien akkreditoinnista tekee asianomaisen median päätoimittaja / toimituspäällikkö / politiikan toimituksen esimies. Akkreditoinnit tarkistetaan vuosittain tammikuun istuntotauolla ja vaalikauden vaihtuessa vaalitauolla. Muutoksia voidaan tehdä myös väliaikoina perustellusta syystä, esimerkiksi silloin, kun akkreditoitu toimittaja/kuvaaja siirtyy pois mediasta tai muihin tehtäviin mediassa.

Akkreditoiduille toimittajille ja kuvaajille on järjestetty työtiloja Eduskuntatalossa. He saavat tunnistamista helpottavan kuvallisen toimittajakortin sekä tarvittaessa kulkukortin rajatuin oikeuksin.

Akkreditoinnin perusteet vaalikaudella 2019–2022:

  1. uutis- ja ajankohtaismedia, jolla on suuri lukija-/kuuntelija-/katsojamäärä ja jonka tuotannossa poliittinen, taloudellinen ja muu yhteiskunnallinen aineisto on keskeisellä sijalla tai media, jonka voidaan katsoa olevan eduskuntapuolueen äänenkannattaja sekä
  2. toimittaja/kuvaaja, joka päätoimisesti seuraa eduskuntaa ja politiikkaa.

Yhteyshenkilöt:

tiedotussihteeri Hanni Huhtamaa, p. 09 432 2021 tai 050 473 8415, hanni.huhtamaa(at)eduskunta.fi
tiedottaja Heli Kesti-Ylioja​, 09 432 2029 tai 050 593 5252, hel​i.kesti-ylioja(at)eduskunta.fi.