Rajaa hakua

   

   

  HE 220/2021 vp118819911.3.2022 11.15.4911.3.2022 11.15.49Asian käsittelytiedot HE 220/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi Nimeke 2 Laki ajokorttilain 65 §:n STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx48012020https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{DA3E0E03-61DF-4759-AF93-224D72DE05AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 58/2022 vp121773016.6.2022 11.56.0116.6.2022 11.56.01Asian käsittelytiedot HE 58/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Nimeke 1 Laki postilain muuttamisesta ja STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx17302790https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{7240B5AE-F6AE-4E76-A7E9-675715FC3EE2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 70/2022 vp122196928.6.2022 8.32.0928.6.2022 8.32.09Asian käsittelytiedot HE 70/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Nimeke 1 Laki ajokorttilain muuttamisesta Lainsäätämisjärjestys STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx52938220https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{865BA238-3C64-4105-8A97-A5A1026D81BD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 91/2022 vp12284849.6.2022 10.11.249.6.2022 10.11.24Asian käsittelytiedot HE 91/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx6292620https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{28E25DFD-5C16-4E68-AB64-36C4846F33C1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js