Rajaa hakua

   

   

  HE 101/2021 vp108667512.6.2021 2.46.1812.6.2021 2.46.18Asian käsittelytiedot HE 101/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx12592970https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{4B4273B8-CE4E-48C4-93D7-DB1DC013E241}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 26/2021 vp106632817.6.2021 8.26.1217.6.2021 8.26.12Asian käsittelytiedot HE 26/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Nimeke 2 Laki kaivoslain 84 ja 97 §:n STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx1677250https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{10F34F3E-06A7-46ED-A2E9-CC4BBEE459AC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 30/2021 vp106780117.6.2021 8.26.2417.6.2021 8.26.24Asian käsittelytiedot HE 30/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx1852100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{D074D80B-6FF7-4233-A14C-98219ED328B9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js