Rajaa hakua

   

   

  HE 211/2020 vp105169027.11.2020 12.22.3127.11.2020 12.22.31Asian käsittelytiedot HE 211/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx746880https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{8C9654E6-CE5D-4BF9-B6EF-3987BF9138BF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 210/2020 vp105171519.11.2020 15.49.4419.11.2020 15.49.44Asian käsittelytiedot HE 210/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta Nimeke 1 Laki kilpailulain muuttamisesta Lainsäätämisjärjestys STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx11611420https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{E2DF6005-665A-4439-A152-0DF05BF1DB09}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 222/2020 vp105387426.11.2020 11.31.2526.11.2020 11.31.25Asian käsittelytiedot HE 222/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx15852350https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{F97F35DE-76A9-477F-9805-BE19244942C5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 239/2020 vp259185211.12.2020 11.55.4211.12.2020 11.55.42Asian käsittelytiedot HE 239/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx379930https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{F55282BA-2953-4E6D-82F9-D9CA70712747}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 240/2020 vp25918548.12.2020 21.19.408.12.2020 21.19.40Asian käsittelytiedot HE 240/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx418950https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{6FBCF6E6-50C4-4B3E-B422-825CCFF5341E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 244/2020 vp259421912.12.2020 12.11.0912.12.2020 12.11.09Asian käsittelytiedot HE 244/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx6231830https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{0CFC8D7F-C61B-41B9-B579-4D70FC4304CE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 253/2020 vp259730618.12.2020 8.10.4418.12.2020 8.10.44Asian käsittelytiedot HE 253/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Ilmoitettu täysistunnossa STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx5552890https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{ED9BED92-E7DA-465B-9EAA-2D3DD5F0BF14}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 252/2020 vp259731218.12.2020 8.11.4618.12.2020 8.11.46Asian käsittelytiedot HE 252/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx4382190https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{9374E9C6-3597-43D8-A280-FE9D49340F0E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 178/2020 vp104687920.11.2020 12.16.3920.11.2020 12.16.39Asian käsittelytiedot HE 178/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx478180https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{85C1569F-7AB2-43FC-AC6B-C4E39F9A11E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js