Rajaa hakua

   

   

  HE 236/2021 vp11945525.5.2022 12.05.305.5.2022 12.05.30Asian käsittelytiedot HE 236/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx45661340https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{3CE70087-9F68-4D61-889D-131338FCC280}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 68/2022 vp122196028.6.2022 13.13.5928.6.2022 13.13.59Asian käsittelytiedot HE 68/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx16003470https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{6E3B69EC-F0E4-4723-99DD-FA3D94CED351}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 69/2022 vp122196412.5.2022 12.20.5812.5.2022 12.20.58Asian käsittelytiedot HE 69/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx12272460https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{3E09BCF5-CA4E-47DC-80D5-F2C7B985E678}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 72/2022 vp122363024.5.2022 12.19.5224.5.2022 12.19.52Asian käsittelytiedot HE 72/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx11122580https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{37EE286F-FEFD-4243-B420-2454134A04C0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 73/2022 vp122363920.5.2022 9.55.5320.5.2022 9.55.53Asian käsittelytiedot HE 73/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx13122710https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{9E79AE2A-D2B6-4E29-A00D-4E8173463356}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 77/2022 vp122575514.6.2022 11.56.0514.6.2022 11.56.05Asian käsittelytiedot HE 77/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx11752900https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{114C81F7-AFF2-4807-B539-00D76CB110F0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 88/2022 vp12284679.6.2022 13.05.599.6.2022 13.05.59Asian käsittelytiedot HE 88/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx6762920https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{B6E4031E-6639-4D06-9653-514C99DC76AD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 101/2022 vp123090222.6.2022 12.08.3422.6.2022 12.08.34Asian käsittelytiedot HE 101/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi Nimeke 1 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx5495490https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{5156503B-6727-4AE4-B92D-3196F44D4F73}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 104/2022 vp123231828.6.2022 13.16.5928.6.2022 13.16.59Asian käsittelytiedot HE 104/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx4604600https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{91F185C6-856E-4DDB-A2B0-D49D0EE27DA5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 105/2022 vp123232027.6.2022 11.15.2127.6.2022 11.15.21Asian käsittelytiedot HE 105/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx3143140https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{90C3E96C-06D2-4F23-B261-19640962FDF6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 51/2022 vp121774116.6.2022 7.46.4816.6.2022 7.46.48Asian käsittelytiedot HE 51/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta Nimeke 1 Laki metallirahasta annetun lain muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx1084740https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{8F38FC2B-AD5D-4730-9429-DFBE93BD5975}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 53/2022 vp121770816.6.2022 8.07.4816.6.2022 8.07.48Asian käsittelytiedot HE 53/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx12131610https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{CFD23AF4-5E58-4498-8636-565A7BBF88B5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js