Rajaa hakua

   

   

  HE 150/2020 vp90932530.11.2020 18.04.4930.11.2020 18.04.49Asian käsittelytiedot HE 150/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Ensimmäinen käsittely STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx582980https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{1B525239-BDCE-4C1B-AC63-681F0812D521}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 175/2020 vp104685425.11.2020 11.50.2125.11.2020 11.50.21Asian käsittelytiedot HE 175/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Asian käsittelystä STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx332390https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{6746A1F2-32E3-4915-9B9A-04F1A9D62274}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 200/2020 vp105009419.11.2020 10.25.4119.11.2020 10.25.41Asian käsittelytiedot HE 200/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx246940https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{63CF2881-F29B-4674-A21B-0D94BD7CC296}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 199/2020 vp105011825.11.2020 11.50.3125.11.2020 11.50.31Asian käsittelytiedot HE 199/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx4551370https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{640C8222-1A94-4F9A-BD4B-96F17D32B8BA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 219/2020 vp105389725.11.2020 11.50.4425.11.2020 11.50.44Asian käsittelytiedot HE 219/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx2221320https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{C8636686-618A-42EA-9541-84B67B795FFF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 220/2020 vp105389924.11.2020 14.08.0324.11.2020 14.08.03Asian käsittelytiedot HE 220/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx1711250https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{1743971B-241A-4D31-A01F-1315E5FF3EC9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 228/2020 vp105539026.11.2020 9.40.2426.11.2020 9.40.24Asian käsittelytiedot HE 228/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx1431430https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{4F9A8453-98B1-4367-95AF-B5F61D96DF53}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 152/2020 vp9102361.12.2020 9.44.051.12.2020 9.44.05Asian käsittelytiedot HE 152/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Käsittely Momentti tai STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx353470https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{795B79D6-D8DC-46E3-9D52-EF350E948DB6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 133/2020 vp10414244.11.2020 11.40.564.11.2020 11.40.56Asian käsittelytiedot HE 133/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx378300https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{391B8CBE-C45F-4C32-9F64-A5DF2DC11653}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js