Valtiopäiväasiat eri käsittelyvaiheissa​

Käsittelyvaihekaavio: lainsäädäntö- ja talousarvioasiat sekä hallituksen ja hallinnon valvonta (pois lukien kirjalliset kysymykset)


Käyttöohje: Klikkaamalla alla olevaa käsittelyvaihetta avautuu hakutulossivu, jossa on luettelo ko. käsittelyvaiheessa olevista valtiopäiväasioista. Hakutulossivun tarkentimilla voi edelleen supistaa hakutulosta koskemaan esim. tiettyä valtiopäiväasiaa tai -vuotta koskevaksi. Lajittelujärjestystä on mahdollista muuttaa esim. eduskuntatunnuksen mukaan laskeva tai nouseva. (Ks. Eduskuntatunnusten lyhenteet)

 

Käsittelyvaihe
Käsittelemättömät asiat​ ​Asiat, joita eduskunta ei ole vielä ottanut käsittelyyn. Asiat tulostetaan antamisjärjestyksessä uusimmat ensin.

​​Lähetekeskusteluun tulevat asiat
(vain budjettilakiehdotukset)

​​Lähetekeskusteluun tulevat asiat (täysistunnossa saapuneiksi ilmoitetut) ja asiat, joissa lähetekeskustelu on kesken. (Huom. TAA- ja LTA-asiat eivät tule tähän, koska ne on teknisesti yhdistetty ko. talousarviota koskevaan hallituksen esitykseen.)
Mahdollista hakea myös lähetekeskusteluun tulevat hallituksen esitykset, jotka koskevat talousarviota eli ns. budjettilakiehdotukset.

Valiokunnissa käsittelyssä olevat asiat
(vain budjettilakiehdotukset)
​Valiokunnissa käsiteltävinä olevat asiat, jotka odottavat mietinnön valmistumista.
Mahdollista hakea myös valiokuntakäsittelyssä olevat hallituksen esitykset, jotka koskevat talousarviota eli ns. budjettilakiehdotukset.
Mietintövaliokunta
Valiokunnittain käsiteltävänä olevat asiat, joista ko. valiokunta antaa mietinnön. Ks. valiokuntien lyhenteet.
Lausuntovaliokunta
SuV PeV UaV VaV TrV
HaV LaV LiV MmV PuV SiV StV TaV TuV TyV YmV
​Valiokunnittain käsiteltävänä olevat asiat, joista ko. valiokunta antaa tai voi antaa lausunnon mietintövaliokunnalle. Ks. valiokuntien lyhenteet.
Mietintöjen pöydällepano Asiat, joita koskeva valiokuntakäsittely on päättynyt, joissa mietintö on valmistunut ja jotka odottavat valiokuntien mietintöjen pöydällepanoa täysistunnossa.
​     I käsittelyyn tulevat asiat I käsittelyä odottavat asiat ja asiat, joilla I käsittely on kesken.
​II käsittelyyn tulevat asiat Ainoaan käsittelyyn tulevat asiat​ II käsittelyyn tulevat asiat : Asiat, joita koskeva I käsittely täysistunnossa on päättynyt ja jotka odottavat II käsittelyä tai II käsittely on kesken. II käsittely voi alkaa aikaisintaan kolmantena päivänä I käsittelyn päättymisestä. Myös osittain II käsittelyyn tulevat asiat.
Ainoaan käsittelyyn tulevat asiat : Asiat, joita ei käsitellä tavallisen lakiehdotuksen tapaan kahdessa käsittelyssä, vaan jotka odottavat ainoaa käsittelyä tai ainoa käsittely on kesken (mukana myös yksi käsittelyssä olevat LJL- ja VJL-asiat). Myös osittain ainoaan käsittelyyn tulevat asiat.

Loppuun käsitellyt asiat
(asiat 2015 vp–)

 

Loppuunkäsitellyt asiat : Asiat, joita koskeva II käsittely tai ainoa käsittely täysistunnossa on päättynyt ja joiden eduskuntakäsittely on siten päättynyt. Mukana on vain asiat, joiden käsittely on aloitettu tai jatkettu valtiopäivillä 2015.

Peruutetut asiat

(asiat 2015 vp–)

Peruutetut asiat : Asiat, jotka on peruutettu ja joiden käsittely on päättynyt.

 

10.1.2019 10.56