Eduskunnan hakupalvelut

Rajaa hakua

 

Valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen haku

Haku tehdään kirjoittamalla hakulaatikkoon yksi tai useampia hakusanoja esim. adoptio* tai sosiaali* AND terveydenhuol* tai valtiopäiväasian tai -asiakirjan tunnus HE 324/2014 tai Eduskuntatunnus:”HE 324/2014” . Hakuohjeet

Valtiopäiväasiat eri käsittelyvaiheissa | Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000

 

 

PuVL 1/1981 vp146253.3.2016 13:54:18EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä, 1 päivänä lokakuuta 1981 Lausunto n:o 1 Valtiovarainvaliokunnalle Valtiovarainvaliokunta on kirjeellään 9 päi­ vältä kesäkuuta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:54:18pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 2/1981 vp146263.3.2016 13:54:18EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä, 29 päivänä lokakuuta 1981 Lausunto n:o 2 Perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on kirjeellään 2 päi­ vältä kesäkuuta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:54:18pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 3/1981 vp146273.3.2016 13:54:19EDUSKUNNAN rQLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä, 10 päivänä joulukuuta 1981 Lausunto n:o 3 Toiselle lakivaliokunnalle Toinen lakivaliokunta on kirjeellään 29 ivältä syyskuuta 1981 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:54:19pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 5/1981 vp146313.3.2016 13:54:19EDUSKUNNAN UOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä, 10 päivänä joulukuuta 1981 Lausunto n:o 5 Toiselle lakivaliokunnalle Toinen lakivaliokunta on kirjeellään 29 päi­ ältä syyskuuta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:54:19pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 3/2017 vp1486119.4.2017 12:40:59Valiokunnan lausunto PuVL 3/2017 vp─ HE 272/2016 vp Hyväksytty 3.1 Valiokunnan lausuntoPuVL 3/2017 vp─ HE 272/2016 vp Puolustusvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi19.4.2017 12:40:59pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 1/2015 vp203471.12.2015 14:16:48Valiokunnan lausunto PuVL 1/2015 vp─ K 9/2015 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoPuVL 1/2015 vp─ K 9/2015 vp Puolustusvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2014 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.12.2015 14:16:48pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 1/2016 vp2034822.9.2016 11:59:12Valiokunnan lausunto PuVL 1/2016 vp─ VNS 2/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPuVL 1/2016 vp─ VNS 2/2016 vp Puolustusvaliokunta Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi22.9.2016 11:59:12pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 10/2016 vp2034917.2.2017 10:52:05Valiokunnan lausunto PuVL 10/2016 vp─ U 59/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPuVL 10/2016 vp─ U 59/2016 vp Puolustusvaliokunta Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi17.2.2017 10:52:05pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 2/2015 vp2035015.1.2016 10:59:33Valiokunnan lausunto PuVL 2/2015 vp─ HE 16/2015 vp Valmis 5.2 Valiokunnan lausuntoPuVL 2/2015 vp─ HE 16/2015 vp Puolustusvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi15.1.2016 10:59:33pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 2/2016 vp203512.6.2016 13:01:20Valiokunnan lausunto PuVL 2/2016 vp─ E 18/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPuVL 2/2016 vp─ E 18/2016 vp Puolustusvaliokunta Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.6.2016 13:01:20pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 3/2015 vp203521.12.2015 14:23:16Valiokunnan lausunto PuVL 3/2015 vp─ HE 30/2015 vp, VNS 1/2015 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoPuVL 3/2015 vp─ HE 30/2015 vp, VNS 1/2015 vp Puolustusvaliokunta Hallituksen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.12.2015 14:23:16pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 3/2016 vp203532.6.2016 13:02:27Valiokunnan lausunto PuVL 3/2016 vp─ VNS 3/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPuVL 3/2016 vp─ VNS 3/2016 vp Puolustusvaliokunta Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.6.2016 13:02:27pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 4/2015 vp2035430.3.2016 10:05:53Valiokunnan lausunto PuVL 4/2015 vp─ U 21/2015 vp, E 60/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPuVL 4/2015 vp─ U 21/2015 vp, E 60/2015 vp Puolustusvaliokunta Valtioneuvoston STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi30.3.2016 10:05:53pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 4/2016 vp203552.6.2016 13:03:26Valiokunnan lausunto PuVL 4/2016 vp─ VNS 4/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPuVL 4/2016 vp─ VNS 4/2016 vp Puolustusvaliokunta Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.6.2016 13:03:26pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 5/2016 vp2035622.9.2016 14:07:38Valiokunnan lausunto PuVL 5/2016 vp─ K 10/2016 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoPuVL 5/2016 vp─ K 10/2016 vp Puolustusvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2015 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi22.9.2016 14:07:38pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVL 1/1982 vp455733.3.2016 13:16:30EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINV ALIQKUNTA Helsingissä, 18 päivänä marraskupta 1982 Lal.lsunto n:o 1 Perustuslakivaliok1,1nnalle Peru<stuslakiw]iokunta on kh·jee:11l:ään 22 päi­ vähä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:16:30pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 1/1983 vp468633.3.2016 10:11:34EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä, 10 päivänä marraskuuta 1983 Lausunto n:o 1 Perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on kirjeellään 7 päivältä kesäkuuta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 10:11:34pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 1/1986 vp527192.3.2016 9:23:14EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987 Lausunto n:o 1 Perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on 24 päivänä syyskuu­ ta 1986 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.3.2016 9:23:14pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 1/1988 vp536651.3.2016 8:21:09EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1988 Lausunto n:o 1 Perustuslaki v aliakunnalle Perustuslakivaliokunta on 25 päivänä syys­ kuuta 1987 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 8:21:09pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 1/1989 vp541571.3.2016 7:57:37EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1989 Lausunto n:o 1 Perustus 1 a k i valiokun nalle Perustuslakivaliokunta on 23 päivänä syys­ kuuta 1988 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 7:57:37pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 2/1989 vp541581.3.2016 7:57:37EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1989 Lausunto n:o 2 Toiselle lakivaliokunnalle Toinen lakivaliokunta on 19 päivänä syys­ kuuta 1989 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 7:57:37pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 3/1989 vp541591.3.2016 7:57:38EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989 Lausunto n:o 3 Perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on 22 päivänä syys­ kuuta 1989 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 7:57:38pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 1/1990 vp5470629.2.2016 12:51:36EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1990 Lausunto n:o 1 UI ko asiainvaliokunnalle Eduskunnan päätöksen mukaisesti ulko­ asiainvaliokunta on STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi29.2.2016 12:51:36pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 2/1990 vp5470729.2.2016 12:51:36EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1990 Lausunto n:o 2 Perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on 13 päivänä syys­ kuuta 1990 päivätyllä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi29.2.2016 12:51:36pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVL 3/1990 vp5470829.2.2016 12:51:36EDUSKUNNAN PUOLUSTUSASIAINVALIOKUNTA Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990 Lausunto n:o 3 Toiselle lakivaliokunnalle Toinen lakivaliokunta on 20 päivänä marras­ kuuta 1990 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi29.2.2016 12:51:36pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js