Eduskunnan hakupalvelut

Rajaa hakua

 

Valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen haku

Haku tehdään kirjoittamalla hakulaatikkoon yksi tai useampia hakusanoja esim. adoptio* tai sosiaali* AND terveydenhuol* tai valtiopäiväasian tai -asiakirjan tunnus HE 324/2014 tai Eduskuntatunnus:”HE 324/2014” . Hakuohjeet

Valtiopäiväasiat eri käsittelyvaiheissa | Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000

 

 

PuVM 1/1981 vp146323.3.2016 13:54:18PuVM n:o 1-Esitys n:o 148 P u o 1 u s t u s asiain v a 1 i o kunnan mietintö n:o 1 hallituksen esityksen johdosta laiksi puolustusvoimien viroista ja toimista annetun lain 1 ja 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:54:18pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 1/2015 vp1952930.3.2016 10:03:24Valiokunnan mietintö PuVM 1/2015 vp─ HE 48/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan mietintöPuVM 1/2015 vp─ HE 48/2015 vp Puolustusvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi30.3.2016 10:03:24pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVM 1/2016 vp1953022.9.2016 11:58:03Valiokunnan mietintö PuVM 1/2016 vp─ HE 73/2016 vp Valmis 5.1 Valiokunnan mietintöPuVM 1/2016 vp─ HE 73/2016 vp Puolustusvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi22.9.2016 11:58:03pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVM 2/2016 vp1953123.6.2016 12:46:39Valiokunnan mietintö PuVM 2/2016 vp─ HE 44/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan mietintöPuVM 2/2016 vp─ HE 44/2016 vp Puolustusvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi23.6.2016 12:46:39pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PuVM 1/1982 vp4557410.1.2017 9:24:39P u o l u s t u s asiain v a 1 i o k u n n a n m i c t i n t i_) n:o hallituksen esityksen johdosta laiksi ampuma-aseisra ja am­ pumatarpcista annetun lain muuttamisesta Ldusk11nl STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi10.1.2017 9:24:39pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 2/1982 vp4557510.1.2017 9:24:39PuVM n:o 2 Esitys n:o 41 P u o 1 u s t u s asiain v a 1 i o kunnan mietintö n:o 2 hallituksen esityksen johdosta laiksi meripelastuspalvelusta Eduskunta on p~iätöspöytäkirjan STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi10.1.2017 9:24:39pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 3/1982 vp455763.3.2016 13:16:29PuVM n:o 3 - ;Lakialoite n:o 151 (1981 vp P u o 1 u s t u s a s i a i n v a 1 i o kun n a n m i e t i n t ö n:o 3 lakialoitteen johdosta laiksi asevelvollisuuslain 8 §:n muutta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:16:29pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 4/1982 vp455773.3.2016 13:16:29PuVM n:o 4-Esitys n:o 158 P u o 1 u s t u s a s i a i n v a 1 i o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 4 hallituksen esityksen johdosta laiksi rajavartiolaitoksesta anne­ tun lain 4 ja STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:16:29pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 5/1982 vp455783.3.2016 13:16:29PuVM n:o 5-Esitys n:o 159 P u o 1 u s t u s a s i a i n v a 1 i o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 5 hallituksen esityksen johdosta laiksi puolustusvoimien viroista ja toimista STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:16:29pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 1/1983 vp468643.3.2016 10:11:34PuVM n:o i - Esitys n:o 31 Puolustusasiain valiokunnan mietintö n:o 1 halli­ tuksen esityksen johdosta laiksi puolustusvoimien viroista ja toimis­ ta annetun lain 1 §:n STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 10:11:34pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 2/1983 vp468653.3.2016 10:11:34PuVM n:o 2 - Esitys n:o 26 Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 2 halli­ tuksen esityksen johdosta laiksi puolustustaloudellisesta suunnitte­ lukunnasta annetun lain 2 §:n STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 10:11:34pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 3/1983 vp468673.3.2016 10:11:34PuVM n:o 3 - Esitys n:o 106 Puolustusasiain valiokunnan mietintö n:o 3 halli­ tuksen esityksen johdosta laiksi puolustusvoimien viroista ja toimis­ ta annetun lain 1 §:n STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 10:11:34pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 1/1980 vp4754027.9.2016 14:43:36PuVM n:o 1-Esitys n:o 193 (1979 vp Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 1 hallituksen esityksen johdosta laiksi puolustusvoimien virka­ avusta poliisille ja laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.9.2016 14:43:36pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 2/1980 vp4754127.9.2016 14:43:36PuVM n:o 2 -Esitys n:o 131 P u o 1 u s t u s a s i a i n v a 1 i o k u n n a n m i et i n t ö n:o 2 hallituksen esityksen johdosta laiksi kotiuttamisrahalain 2 §:n muuttamisesta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.9.2016 14:43:36pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 3/1980 vp4754227.9.2016 14:43:36PuVM n:o 3 - Esitys n:o 155 P u o 1 u s t u s a s i a i n v a 1i o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 3 hallituksen esityksen johdosta laiksi asevelvollisuuslain 6 ja 7 §:n STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.9.2016 14:43:36pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 1/1986 vp527202.3.2016 9:23:12PuVM n:o 1 - Esitys n:o 13 Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 1 halli­ tuksen esityksestä laiksi ampuma-aseista ja ampumatarpeista anne­ tun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.3.2016 9:23:12pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 2/1986 vp527212.3.2016 9:23:13PuVM n:o 2 - Esitys n:o 148 Puolustusasiain valiokunnan mietintö n:o 2 halli­ tuksen esityksestä laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.3.2016 9:23:13pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 3/1986 vp527222.3.2016 9:23:13PuVM n:o 3 - Esitys n:o 146 Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 3 halli­ tuksen esityksestä laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta Eduskunta on 21 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.3.2016 9:23:13pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 4/1986 vp527232.3.2016 9:23:13PuVM n:o 4 - Esitys n:o 230 Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 4 halli­ tu~se_n esityksestä laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustus­ votmtssa Eduskunta on 4 päivana STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.3.2016 9:23:13pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 1/1987 vp532891.3.2016 9:12:18PuVM n:o 1 - Esitys n:o 77 Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 1 halli­ tuksen esityksestä laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muutta­ misesta Eduskunta on 2 päivänä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 9:12:18pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 1/1988 vp536661.3.2016 8:21:07PuVM n:o 1 - Esitys n:o 204/1987 vp P u o 1 u s t u s asiain v a Ii o kunnan mietintö n:o 1 hal­ lituksen esityksestä laiksi puolustusministeriön viroista ja toimis­ ta annetun STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 8:21:07pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 2/1988 vp536671.3.2016 8:21:08PuVM n:o 2 - Esitys n:o 203/1987 vp Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 2 hal­ lituksen esityksestä laiksi puolustusvoimista annetun lain muut­ tamisesta Eduskunta on 15 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 8:21:08pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 3/1988 vp536681.3.2016 8:21:08PuVM n:o 3 - Eräät virkajärjestelyt (A n:o 20) Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 3 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus puolustus­ voimien eräiden STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 8:21:08pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 4/1988 vp536691.3.2016 8:21:08PuVM n:o 4 - Asetus n:o 21 Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 4 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus sisäasiain­ ministeriön hallinnonalaan kuuluvan STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 8:21:08pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PuVM 5/1988 vp536701.3.2016 8:21:08PuVM n:o 5 - Esitys n:o 187 Puolustusasiainvaliokunnan mietintö n:o 5 hal­ lituksen esityksestä laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puo­ lustusvoimissa annetun lain 3 §:n STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 8:21:08pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js