Eduskunnan hakupalvelut

Rajaa hakua

 

Valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen haku

Haku tehdään kirjoittamalla hakulaatikkoon yksi tai useampia hakusanoja esim. adoptio* tai sosiaali* AND terveydenhuol* tai valtiopäiväasian tai -asiakirjan tunnus HE 324/2014 tai Eduskuntatunnus:”HE 324/2014” . Hakuohjeet

Valtiopäiväasiat eri käsittelyvaiheissa | Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000

 

 

SiVL 1/1981 vp146333.3.2016 13:53:46EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA Helsingissä, 12 päivänä toukokuuta 1981 Lausunto n:o 1 Ulkoasiainvaliokunnalle Ulkoasiainvaliokunta on 10 päivänä huhti­ kuuta 1981 päivätyllä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:46pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 2/1981 vp146343.3.2016 13:53:46EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA Helsingissä, 11 päivänä joulukuuta 19&1 Lausunto n:o 2 Perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on 2 päivänä kesä­ kuuta 1981 päivätyllä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:46pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 1/2015 vp2035714.1.2016 10:47:59Valiokunnan lausunto SiVL 1/2015 vp─ K 9/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoSiVL 1/2015 vp─ K 9/2015 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2014 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi14.1.2016 10:47:59pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 1/2016 vp2035819.2.2016 8:44:36Valiokunnan lausunto SiVL 1/2016 vp─ HE 121/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoSiVL 1/2016 vp─ HE 121/2015 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi19.2.2016 8:44:36pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 2/2015 vp2035919.1.2016 10:14:19Valiokunnan lausunto SiVL 2/2015 vp─ U 5/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoSiVL 2/2015 vp─ U 5/2015 vp Sivistysvaliokunta Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi19.1.2016 10:14:19pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 2/2016 vp203601.3.2016 9:54:47Valiokunnan lausunto SiVL 2/2016 vp─ HE 152/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoSiVL 2/2016 vp─ HE 152/2015 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 9:54:47pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 3/2015 vp2036121.1.2016 8:46:42Valiokunnan lausunto SiVL 3/2015 vp─ HE 30/2015 vp, VNS 1/2015 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoSiVL 3/2015 vp─ HE 30/2015 vp, VNS 1/2015 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.1.2016 8:46:42pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 3/2016 vp203628.8.2016 12:57:23Valiokunnan lausunto SiVL 3/2016 vp─ U 3/2016 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoSiVL 3/2016 vp─ U 3/2016 vp Sivistysvaliokunta Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi8.8.2016 12:57:23pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 4/2015 vp2036321.1.2016 14:11:15Valiokunnan lausunto SiVL 4/2015 vp─ HE 37/2015 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoSiVL 4/2015 vp─ HE 37/2015 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.1.2016 14:11:15pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 4/2016 vp203647.2.2017 13:59:06Valiokunnan lausunto SiVL 4/2016 vp─ E 1/2016 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoSiVL 4/2016 vp─ E 1/2016 vp Sivistysvaliokunta Valtioneuvoston selvitys: EU; tekijänoikeus STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi7.2.2017 13:59:06pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 5/2016 vp2036511.4.2016 12:27:39Valiokunnan lausunto SiVL 5/2016 vp─ E 13/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoSiVL 5/2016 vp─ E 13/2016 vp Sivistysvaliokunta Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi11.4.2016 12:27:39pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 6/2016 vp203667.2.2017 14:08:16Valiokunnan lausunto SiVL 6/2016 vp─ VNS 3/2016 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoSiVL 6/2016 vp─ VNS 3/2016 vp Sivistysvaliokunta Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi7.2.2017 14:08:16pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 7/2016 vp2036714.6.2016 15:38:06Valiokunnan lausunto SiVL 7/2016 vp─ K 10/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoSiVL 7/2016 vp─ K 10/2016 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2015 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi14.6.2016 15:38:06pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 1/1982 vp455793.3.2016 13:16:00EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA Helsingissä, 15 päivänä helmikuuta 198J Lausunto n:o 1 L a k i- j a t a 1 o u s v a 1 i o k u n n a 11 e Laiki- ja talousvaliokunta on 1 päivänä lo STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:16:00pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 9/2017 vp4590021.6.2017 10:59:02Valiokunnan lausunto SiVL 9/2017 vp─ U 27/2017 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoSiVL 9/2017 vp─ U 27/2017 vp Sivistysvaliokunta Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.6.2017 10:59:02pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVL 1/1983 vp468683.3.2016 10:11:16EDUSKUNNAN SMSTYSV ALIOKUNTA Helsingissä, 16 päivänä joulukuuta 1983 Lausunto n:o 1 Suurelle valiokunnalle Suuri valiokunta on 16 päivänä marraskuuta 1983 päivätyllä kirjeellään STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 10:11:16pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 2/1983 vp468693.3.2016 10:11:17EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA Helsingissä, 16 päivänä joulukuuta 1983 Lausunto n:o 2 Perustus 1 aki valiokunnalle Perustuslakivaliokunta on 7 päivänä kesäkuuta 1983 päivätyllä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 10:11:17pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 1/1980 vp4754327.9.2016 14:43:35EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA Helsingissä, 7 päivänä marraskuuta 1980 Lausunto n:o 1. P e r u s t u s 1 a k i v a Ii o k u n n a 11 e. Perustuslakivaliokunta on 10 päivänä kesä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.9.2016 14:43:35pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 1/1986 vp527242.3.2016 9:22:37EDUSKUNNAN SMSTYSV ALIOKUNTA Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1986 Lausunto n:o 1 Vai tiovarain valioku nn alle Valtiovarainvaliokunta on 5 pa1vana marras­ kuuta 1985 päivätyllä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.3.2016 9:22:37pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 2/1986 vp527252.3.2016 9:22:37EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1986 Lausunto n:o 2 S osi aal i val iok u nn alle Sosiaalivaliokunta on 4 päivänä marraskuuta 1986 pyytänyt STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.3.2016 9:22:37pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 1/1987 vp532901.3.2016 9:11:55EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1987 Lausunto n:o 1 U lko asiainvaliokunnalle Ulkoasiainvaliokunta on 20 pa1vana marras­ kuuta 1987 päivätyllä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 9:11:55pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 1/1988 vp536721.3.2016 8:20:37EDUSKUNNAN SIVIS'IYSV ALIOKUNTA Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1988 Lausunto n:o 1 Perustuslaki valiokunnalle Perustuslakivaliokunta on 25 päivänä syys­ kuuta 1987 päivätyllä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 8:20:37pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 1/1989 vp541651.3.2016 7:56:57EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989 Lausunto n:o 1 Perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on 23 päivänä syys­ kuuta 1988 päivätyllä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 7:56:57pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 2/1989 vp541661.3.2016 7:56:58EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1989 Lausunto n:o 2 Sosiaalivaliokunnalle Sosiaalivaliokunta on eduskunnan päätöksen mukaisesti pyytänyt 19 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 7:56:58pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVL 3/1989 vp541671.3.2016 7:56:58EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNTA Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1989 Lausunto n:o 3 Sosiaalivaliokunnalle Sosiaalivaliokunta on 21 päivänä marras­ kuuta 1989 päivätyllä kirjeellään STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 7:56:58pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js