Eduskunnan hakupalvelut

Rajaa hakua

 

Valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen haku

Haku tehdään kirjoittamalla hakulaatikkoon yksi tai useampia hakusanoja esim. adoptio* tai sosiaali* AND terveydenhuol* tai valtiopäiväasian tai -asiakirjan tunnus HE 324/2014 tai Eduskuntatunnus:”HE 324/2014” . Hakuohjeet

Valtiopäiväasiat eri käsittelyvaiheissa | Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000

 

 

PeVL 1/1981 vp145403.3.2016 13:39:07EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Helsingissä, 24 päivänä helmikuuta 1981 Lausunto n:o 1 Lakivaliokunnalle Lakivaliokunta on kirjeellään 30 päivältä lokakuuta 1980 pyytänyt STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:07pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVL 2/1981 vp145413.3.2016 13:39:08EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Helsingissä, 12 päivänä maaliskuuta 1981 Lausunto n:o 2 Liikennevaliokunnalle Eduskunnan päätöksen mukaisesti liikenneva­ liokunta on kirjeellään STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:08pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVL 3/1981 vp145423.3.2016 13:39:09EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Helsingissä, 20 päivänä maaliskuuta 1981 Lausunto n:o 3 Toiselle lakivaliokunnalle Eduskunnan päätöksen mukaisesti toinen l~t­ kivaliokunta on STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:09pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVL 4/1981 vp145433.3.2016 13:39:09EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Helsingissä, 28 päivänä huhtikuuta 1981 Lausunto n:o 4 Valtiovarainvaliokunnalle Valtiovarainvaliokunta on kirjeellään 24 päi­ vältä maaliskuuta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:09pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVL 5/1981 vp145443.3.2016 13:39:10EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Helsingissä, 2 päivänä kesäkuuta 1981 Lausunto n:o 5 L a k i- j a t a 1 o u s v a 1 i o k u n n a 11 e Laki- ja talousvaliokunta on kirjeellään 9 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:10pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVL 6/1981 vp145453.3.2016 13:39:11EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Helsingissä, 17 päivänä kesäkuuta 1981 Lausunto n:o 6 Suurelle valiokunnalle Suuri valiokunta on kirjeellään 16 päivältä kesäkuuta 1981 pyytänyt STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:11pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVL 7/1981 vp145463.3.2016 13:39:11EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKIJNTA Hdsingissä, 10 päivänä marraskuuta 19&1 Lausunto n :o 7 Sosiaalivaliokunnalle Sosiaalivaliokunta on kirjeellään 2 päivältä lokakuuta 1981 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:11pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVL 8/1981 vp145473.3.2016 13:39:12EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Helsingissä, 20 päivänä marraskuuta 1981 Lausunto n:o 8 Valtiovarainvaliokunnalle Valtiovarainvaliokunta on kirjeellään 3 päi­ vältä marraskuuta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:12pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVL 9/1981 vp145483.3.2016 13:39:12So.sia::al iv a 1 i o k un,n/a lle :· Sosiaalivaliokunta on kirjeellään 18 ··päivältä joulukuuta 1981 pyYtänyt perustuslakivalio­ kunnan lausuntoa hallituksen esitykseen n:o 98 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:12pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVL 1/2015 vp2028114.10.2015 10:36:13Valiokunnan lausunto PeVL 1/2015 vp─ HE 5/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 1/2015 vp─ HE 5/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi14.10.2015 10:36:13pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 1/2016 vp202827.3.2016 11:15:15Valiokunnan lausunto PeVL 1/2016 vp─ HE 132/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 1/2016 vp─ HE 132/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi7.3.2016 11:15:15pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 10/2015 vp202832.12.2015 8:45:18Valiokunnan lausunto PeVL 10/2015 vp─ HE 38/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 10/2015 vp─ HE 38/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.12.2015 8:45:18pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 10/2016 vp2028431.3.2016 12:29:44Valiokunnan lausunto PeVL 10/2016 vp─ HE 153/2015 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoPeVL 10/2016 vp─ HE 153/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi31.3.2016 12:29:44pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 11/2015 vp202852.12.2015 8:46:09Valiokunnan lausunto PeVL 11/2015 vp─ HE 70/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 11/2015 vp─ HE 70/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.12.2015 8:46:09pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 11/2016 vp2028627.4.2016 15:12:18Valiokunnan lausunto PeVL 11/2016 vp─ HE 13/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 11/2016 vp─ HE 13/2016 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.4.2016 15:12:18pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 12/2015 vp202872.12.2015 13:31:59Valiokunnan lausunto PeVL 12/2015 vp─ HE 80/2015 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoPeVL 12/2015 vp─ HE 80/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi2.12.2015 13:31:59pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 12/2016 vp2028827.4.2016 15:34:38Valiokunnan lausunto PeVL 12/2016 vp─ HE 96/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 12/2016 vp─ HE 96/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.4.2016 15:34:38pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 13/2015 vp202894.12.2015 10:02:34Valiokunnan lausunto PeVL 13/2015 vp─ HE 92/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 13/2015 vp─ HE 92/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi4.12.2015 10:02:34pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 14/2015 vp2029129.12.2015 9:45:17Valiokunnan lausunto PeVL 14/2015 vp─ HE 76/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 14/2015 vp─ HE 76/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi29.12.2015 9:45:17pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 14/2016 vp2029227.4.2016 15:52:38Valiokunnan lausunto PeVL 14/2016 vp─ HE 7/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 14/2016 vp─ HE 7/2016 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.4.2016 15:52:38pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 15/2015 vp2029321.1.2016 10:20:39Valiokunnan lausunto PeVL 15/2015 vp─ HE 96/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 15/2015 vp─ HE 96/2015 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.1.2016 10:20:39pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 15/2016 vp2029429.4.2016 10:43:27Valiokunnan lausunto PeVL 15/2016 vp─ HE 28/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 15/2016 vp─ HE 28/2016 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi29.4.2016 10:43:27pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 16/2016 vp2029523.5.2016 16:13:00Valiokunnan lausunto PeVL 16/2016 vp─ HE 26/2016 vp Valmis 5.1 Valiokunnan lausuntoPeVL 16/2016 vp─ HE 26/2016 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi23.5.2016 16:13:00pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 17/2016 vp2029618.5.2016 15:08:25Valiokunnan lausunto PeVL 17/2016 vp─ HE 15/2016 vp, HE 58/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 17/2016 vp─ HE 15/2016 vp, HE 58/2016 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi18.5.2016 15:08:25pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
PeVL 18/2016 vp2029718.5.2016 15:13:11Valiokunnan lausunto PeVL 18/2016 vp─ HE 35/2016 vp Valmis 5.0 Valiokunnan lausuntoPeVL 18/2016 vp─ HE 35/2016 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi18.5.2016 15:13:11pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js