Eduskunnan hakupalvelut

Rajaa hakua

 

Valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen haku

Haku tehdään kirjoittamalla hakulaatikkoon yksi tai useampia hakusanoja esim. adoptio* tai sosiaali* AND terveydenhuol* tai valtiopäiväasian tai -asiakirjan tunnus HE 324/2014 tai Eduskuntatunnus:”HE 324/2014” . Hakuohjeet

Valtiopäiväasiat eri käsittelyvaiheissa | Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000

 

 

PEVM 1/1907 vp687821.9.2005 14:31:09Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 1 ehdotetun Suomen Eduskunnan työjärjestyksen 30 §:n johdosta* Kun ehdotusta Eduskunnan työjärjestykseksi käsiteltiin eduskunnan STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.9.2005 14:31:09pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PEVM 1/1908 vp687927.7.2005 16:39:09V. M. - Varamiehen kutsuminen edustajan sijalle Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 1, joka koskee varamiehen kutsumista sairauden takia määräalaksi vapautetun edustajan sijalle STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.7.2005 16:39:09pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PEVM 2/1907 vp688021.9.2005 14:32:22Anomnsmietintö N:o 3. Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 2 uuden hallitusmuodon säätämistä koskevien anomusehdotusten johdosta Näistä laeista on se osa, joka käsittää STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.9.2005 14:32:22pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PEVM 2/1908 vp688127.7.2005 16:38:02Välikysyraysfflietintö N:o 1, Perustuslakivaliokunnan mieti n t ö N:o 2, sisältävä ehdotuksen perustelluksi päiväjärjestykseen siirtymiseksi erinäisten Suomen oikeuden turvaamista STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.7.2005 16:38:02pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PEVM 3/1907 vp688221.9.2005 14:34:08Anomusmietintö N:o 9. Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3 Eduskunnassa tehtyjen ehdotustusten johdosta, jotka tarkoittavat laillisesta järjestyksestä vielä vallitsevien STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.9.2005 14:34:08pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PEVM 3/1908 vp688327.7.2005 16:24:17Anomusmietintö N:o 5. Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 3 Eduskunnalle tehdyn anomusehdotuksen johdosta Siperiaan karkotettujen Suomen kansalaisten armahtamisesta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.7.2005 16:24:17pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PEVM 4/1907 vp688421.9.2005 14:30:04V. M. Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 4 koskeva Kertomusta Hallituksen toimenpiteistä niiden päätösten johdosta, jotka Suomenmaan Valtiosäädyt 1904—1905 vuosien STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.9.2005 14:30:04pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PEVM 5/1907 vp688521.9.2005 14:35:51Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 5 opetustointa koskevien asetusehdotusten antamisesta arm Eduskunta on Perustuslakivaliokuntaan valmisteltavaksi lähettänyt edustaja Y. K STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.9.2005 14:35:51pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PEVM 6/1907 vp688621.9.2005 14:37:52vangitsemisista, l Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 6 perustellusta päiväjärjestykseen siirtymisestä edustaja A. Neoviuksen tekemän välikysymyksen johdosta, joka koskee STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.9.2005 14:37:52pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 1/1981 vp145493.3.2016 13:38:51PeVM n:o 1-Oikeusasiamiehen kertomus VJuodelta 1979 (1980 vp Perustus 1 a kiva Ii o kunnan mietintö n:o 1 eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 1979 anta· man STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:38:51pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 10/1981 vp145523.3.2016 13:38:57PeVM n:o 10 - Hallituksen kertomus vuodelta 1979 ( 1980 vp Perustus 1 a kiva Ii o kunnan mietintö n:o 10 hallituksen toimenpiteistään vuonna 1979 antaman kertomuksen johdosta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:38:57pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 11/1981 vp145533.3.2016 13:38:57PeVM n:o 11 - Vientitalletukset (VNP n:o 3) Peru s t u s 1 a k i v a 1 i o kunnan mietintö n:o 11 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu valtioneuvos­ ton päätös STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:38:57pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 12/1981 vp145543.3.2016 13:38:57PeVM n:o 12 - Vientitalletukset (VNP n:o 5) P e r u s t u s 1 a k i v a 1 i o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 12 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu valtioneuvos STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:38:57pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 13/1981 vp145553.3.2016 13:38:58PeVM n:o 13 - Eräät virkajärjestelyt (A n:o 5) Peru s t u s 1 a k i v a Ii o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 13 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus eräistä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:38:58pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 14/1981 vp145563.3.2016 13:38:58PeVM n:o 14 - Eräät virkajärjestelyt (A n:o 6) Perustus 1 a kiva 1 i o kunnan mietintö n:o 14 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus opetus­ ministeriön STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:38:58pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 15/1981 vp145573.3.2016 13:38:58PeVM n:o 15 - Virkojen siirtäminen (VNP n:o 4) P e r u s t u s 1 a k i v a 1i o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 15 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu valtioneuvos STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:38:58pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 16/1981 vp145583.3.2016 13:39:00PeVM n:o 16 - Valtioneuvoston jäsenten virkatoimet (1979 vp sään, joten ei voida väittää, että eduskunta olisi hallituksen taholta johdettu harhaan STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:00pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 17/1981 vp145593.3.2016 13:39:01PeVM n:o 17 - Vientitalletukset (VNP n:o 6) P e r u s t u s I a k i v a Ii o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 17 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu valtioneuvos­ ton STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:01pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 18/1981 vp145613.3.2016 13:39:01PeVM no: 18 -Eräät virkajärjestelyt (A n:o 7) P e r u s t u s 1 a kiva Ii o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 18 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus puolus STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:01pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 19/1981 vp145623.3.2016 13:39:01PeVM n:o 19 - Merenkulkulaitoksen virkajärjestelyt (A n:o 8) Perustus 1 a kiva Ii o kunnan mietintö n:o 19 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus eräistä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:01pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 2/1981 vp145633.3.2016 13:38:52PeVM n:o 2 - Kehitysmaiden tulli- ja tuontimaksuetUtldet (A n:o 1:3/1980 vp P e r u s t u s 1 a k i v a 1 i o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 2 sen johdosta, että eduskunnan STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:38:52pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 20/1981 vp145643.3.2016 13:39:01PeVM n:o 20 - Eräät virkajärjestelyt (A n:o 9) Peru s t u s 1 a kiva 1 i o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 20 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus sosiaali­ ja STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:01pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 21/1981 vp145653.3.2016 13:39:02PeVM n:o 21 - Virkojen siirtäminen (VNP n:o 7) Per u s t u s 1 a kiva li o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 21 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu valtio­ neuvoston STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:02pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 22/1981 vp145663.3.2016 13:39:02PeVM n:o 22-Tekstiilituotteiden tuonnin rajoittaminen (A n:o 11) Perustus 1 a kiva 1 i o kunnan mietintö n:o 22 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus Roma­ nian STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:02pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PeVM 23/1981 vp145703.3.2016 13:39:02PeVM n:o 23 - Hintavalvontalaki ( A n:o 12) P e r u s t u s 1 a k i v a 1 i o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 23 sen johdosta, että eduskunnnan tietoon on saatettu asetus hinta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:39:02pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js