Eduskunnan hakupalvelut

Rajaa hakua

 

Valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen haku

Haku tehdään kirjoittamalla hakulaatikkoon yksi tai useampia hakusanoja esim. adoptio* tai sosiaali* AND terveydenhuol* tai valtiopäiväasian tai -asiakirjan tunnus HE 324/2014 tai Eduskuntatunnus:”HE 324/2014” . Hakuohjeet

Valtiopäiväasiat eri käsittelyvaiheissa | Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000

 

 

SIVM 1/1908 vp705927.7.2005 16:19:36Anomusmietintö N:o 1. Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 1 Eduskunnalle tehtyjen anomusehdotusten johdosta, jotka tarkoittavat Raittiuden Ystävät ja Finlands Svenska STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.7.2005 16:19:36pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SIVM 2/1908 vp706027.7.2005 16:15:25Anomusmietintö N:o 3. Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 2 Eduskunnalle jätettyjen erinäisten anomusehdotusten johdosta, jotka tarkoittavat määrärahan myöntämistä kansankirjastojen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0http://indexing.eduskunta.fi27.7.2005 16:15:25pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 1/1981 vp146353.3.2016 13:53:42SiVM n:o 1 - Esitys n:o 3 S i v i s t y s v a 1 i o k u n n a n m i et i n t ö n:o 1 hallituk­ sen esityksen johdosta laiksi ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:42pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 10/1981 vp146363.3.2016 13:53:44SiVM n:o 10 - Esitys n:o 169 Sivistys v a 1 i o kunnan mietintö n:o 10 halli­ tuksen esityksen johdosta laeiksi eräiden opetusministeriön hal­ linnonalan lakien väliaikaisesta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:44pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 11/1981 vp146373.3.2016 13:53:45SiVM n:o 11 -Esitys n:o 170 Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11 halli­ tuksen esityksen johdosta laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta an­ netun lain 5 § :n muuttamisesta Eduskunta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:45pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 12/1981 vp146383.3.2016 13:53:45SiVM n:o 12 - Esitys n:o 171 Sivistys v a 1 i o kunnan mietintö n:o 12 hallituk­ sen esityksen johdosta laiksi kuntien nuorisolautakunnista ja kuntien nuorisotyöhön annettavasta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:45pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 13/1981 vp146393.3.2016 13:53:45SiVM n:o 13 - Esitys n:o 179 Laki ammatillisen kirjeopiskelun ja -opetuksen valtionavusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ammatillisen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:45pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 14/1981 vp146403.3.2016 13:53:45SiVM n:o 14 - Esitys n:o 220 Sivistys v a 1 i o kunnan mietintö n:o 14 halli­ tuksen esityksen johdosta laiksi tieteellisen tutkimuksen järjes­ telystä annetun lain muuttamisesta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:45pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 15/1981 vp146413.3.2016 13:53:46SiVM n:o 15 -Esitys n:o 221 S i v i s t y s v a Ii o kunnan m i e t i n t ö n:o 15 hallituk­ sen esityksen johdosta laiksi yksityisluontoisten arkistojen val­ tionavusta annetun STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:46pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 16/1981 vp146423.3.2016 13:53:46SiVM n:o 16-Kertomus Antellin kokoelmien hoidosta Sivistys v a 1 i o kunnan mietintö n:o 16 Antellin kokoelmien ja rahavarain hoidosta, käytöstä, kartuttamisesta ja hallinnosta STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:46pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 2/1981 vp146433.3.2016 13:53:42SiVM n:o 2-Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 1980 S i v i s t y s v a 1 i o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 2 Edus­ kunnan kirjaston kertomuksen johdosta ,Eduskunta on STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:42pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 3/1981 vp146443.3.2016 13:53:42SiVM n:o 3 - Esitys n:o 94 Sivistys v a 1 i o kunnan mietintö n:o 3 hallituk­ sen esityksen johdosta laiksi eräiden virkojen ja toimien täyttä­ misestä keskiasteen STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:42pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 4/1981 vp146453.3.2016 13:53:43SiVM n:o 4-Esitys n:o 190 S i v i s t y s v a 1 i o k u n n a n m i e t i n t ö · n:o 4 :halli­ tuksen esityksen johdosta laiksi -o~ttaj!lnkoulutusla,jn STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:43pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 5/1981 vp146463.3.2016 13:53:43SiVM n:o 5 - Esitys n:o 191 S i v i s t y s v a Ii o k u n n a n m i e t i n t ö · n:o 5 halli­ tuksen esityksen johdosta laeiksi Helsingin ranskalais-suomalai­ sesta koulusta ja STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:43pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 6/1981 vp146473.3.2016 13:53:43SiVM n:o 6 - Esitys n:o 180 Sivistys v a 1 i o kunnan mietintö n:o 6 hallituk­ sen esityksen johdosta laiksi ammatillisen koulutuksen alueelli­ sesta tukemisesta Eduskunta on STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:43pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 7/1981 vp146483.3.2016 13:53:43SiVM n:o 7 - Esitys n:o 1.52 S i v i s t y s v a Ii o k u n n a n m i e t i n t ö n:o 7 hallituk­ sen esityksen johdosta laeiksi kunnan peruskoulun, lukion STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:43pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 8/1981 vp146553.3.2016 13:53:44SiVM n:o 8 -Esitys n:o 202 S i v i s t y s v a 1 i o kun n a n m i e t i n t ö n:o 8 hallituk­ sen esityksen johdosta laiksi kunnallisesta kodinhoitoavusta an­ netun lain STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:44pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 9/1981 vp146563.3.2016 13:53:44SiVM n:o 9 - Esitys n:o 178 Sivistys v a 1 i o kunnan mietintö n:o 9 halli­ tuksen esityksen johdosta laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi3.3.2016 13:53:44pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
SiVM 1/2017 vp160435.5.2017 9:39:51Valiokunnan mietintö SiVM 1/2017 vp─ HE 20/2017 vp Valmis 5.0 Valiokunnan mietintöSiVM 1/2017 vp─ HE 20/2017 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi5.5.2017 9:39:51pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVM 1/2015 vp1953228.5.2015 10:07:17Valiokunnan mietintö SiVM 1/2015 vp─ HE 3/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan mietintöSiVM 1/2015 vp─ HE 3/2015 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi28.5.2015 10:07:17pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVM 1/2016 vp195331.3.2016 9:51:29Valiokunnan mietintö SiVM 1/2016 vp─ HE 140/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan mietintöSiVM 1/2016 vp─ HE 140/2015 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi1.3.2016 9:51:29pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVM 10/2015 vp1953421.1.2016 15:22:15Valiokunnan mietintö SiVM 10/2015 vp─ HE 120/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan mietintöSiVM 10/2015 vp─ HE 120/2015 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.1.2016 15:22:15pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVM 10/2016 vp1953518.11.2016 14:58:49Valiokunnan mietintö SiVM 10/2016 vp─ HE 102/2016 vp Valmis 5.1 Valiokunnan mietintöSiVM 10/2016 vp─ HE 102/2016 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi18.11.2016 14:58:49pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVM 11/2015 vp1953618.12.2015 12:56:54Valiokunnan mietintö SiVM 11/2015 vp─ HE 80/2015 vp Hyväksytty 3.7 Valiokunnan mietintöSiVM 11/2015 vp─ HE 80/2015 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi18.12.2015 12:56:54pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js
SiVM 12/2015 vp1953721.1.2016 15:25:09Valiokunnan mietintö SiVM 12/2015 vp─ HE 78/2015 vp Valmis 5.0 Valiokunnan mietintöSiVM 12/2015 vp─ HE 78/2015 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://indexing.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://indexing.eduskunta.fi21.1.2016 15:25:09pdfFalsepdf36;1536~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Vaski.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js