Eduskuntatunnusten lyhenteet
Hakuohjeiden kokonaisuus

  ​Eduskuntatunnusten lyhenteet

  Huom! Verkkopalvelun suomenkieliseltä sivustolta voi hakea suomenkielistä valtiopäiväaineistoa ja ruotsinkieliseltä sivustolta ruotsinkielistä valtiopäiväaineistoa.

  Lainsäädäntö ja talousarvio

  Lyhenne (suomi)

  Lyhenne (ruotsi)

  Asia- ja/tai asiakirjatyyppi (suomi / ruotsi)

  HE

  RP

  Hallituksen esitys / Regeringens propostion

  LA

  LM

  Lakialoite / Lagmotion

  KAA

  MI

  Kansalaisaloite / Medborgarinitiativ

  TAA

  BM

  Talousarvioaloite / Budgetmotion

  LTA

  TBM

  Lisätalousarvioaloite / Tilläggsbudgetmotion

  ​RA​FM​Raha-asia-aloite / Finansmotion

  LJL

  VLF

  Lepäämään jätetyt lakiehdotukset / Vilande lagförslag

  VJL

  ISL

  Vahvistamatta jääneet lait / Icke stadfäst lag

  PNE

  TKF

  Puhemiesneuvoston ehdotus / Talmanskonferensens förslag

  TPA

  ÅM

  Toimenpidealoite / Åtgärdsmotion

  ​TA​HM​Toivomusaloite / Hemställningsmotion

  EK

  RSk

  Eduskunnan kirjelmä / Riksdagens skrivelse

  EV

  RSv

  Eduskunnan vastaus / Riksdagens svar

  A

  F

  Asetus / Förordning

  M

  Ö

  Muu asia / Övrigt ärende

  Euroopan unioni

  Lyhenne (suomi)

  Lyhenne (ruotsi)

  Asia- ja/tai asiakirjatyyppi (suomi / ruotsi)

  U

  U

  Valtioneuvoston U-kirjelmä / Statsrådets U-skrivelse

  UJ

  UK

  Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä / Statsrådets kompletterande U-skrivelse

  E

  E

  Valtioneuvoston E-selvitys / Statsrådets E-utredning

  EJ

  EK

  Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä / Statsrådets kompletterande E-skrivelse

  UTP

  USP

  Valtioneuvoston UTP-selvitys / Statsrådets USP-utredning

  ​UTPJ​Valtioneuvoston UTPJ-jatkokirjelmä / Statsrådets kompletterande USP-skrivelse
  ​Y​I​Valtioneuvoston Y-selvitys / Statsrådets I-utredning

  EUN

  EUM

  Eurooppaneuvoston ja EU:n neuvostojen kokoukset / Europeiska rådets och EU-rådets möten

  ​TS​SÄ​Toissijaisuusasia / Subsidiaritetsärende

  Hallituksen ja hallinnon valvonta

  Lyhenne (suomi)

  Lyhenne (ruotsi)

  Asia- ja/tai asiakirjatyyppi (suomi / ruotsi)

  VNS

  SRR

  Valtioneuvoston selonteko / Statsrådets redogörelse

  VNT

  SRM

  Valtioneuvoston tiedonanto / Statsrådets meddelande

  K

  B

  Kertomus / Betättelse

  PI

  SU

  Pääministerin ilmoitus / Statsministerns upplysning

  ​VN​SR​Valtioneuvoston kirjelmä / Statsrådets skrivelse
  VNP​​MB​Valtioneuvoston päätös / Ministeriebeslut

  SKT

  MFT

  Suullinen kysymys / Ärende vid muntlig frågetimme/frågestund

  VK

  IP

  Välikysymys / Interpellation

  KK

  SS

  Kirjallinen kysymys / Skriftligt spörsmål

  KKV

  SSS

  Vastaus kirjalliseen kysymykseen / Svar på skriftligt spörsmål

  KA

  DI

  Keskustelualoite / Debattinitiativ

  ​MINS​MINU​Ministeriön selvitys / Utredning från ministeriet

  Eduskuntatyön järjestäminen ja toimielimet

  Lyhenne (suomi)

  Lyhenne (ruotsi)

  Asia- ja/tai asiakirjatyyppi (suomi / ruotsi)

  VAP 

  BEF

  Vapautuspyyntö / Begäran om befrielse

  ETJ

  RAD

  Eduskuntatyön järjestäminen / Riksdagsarbete diverse

  VAA

  VAL

  Vaali / Val

  Valiokunnat

  ​Valiokunta​Lyhenne​Valiokunta (ruotsi)

  Lyhenne (ruotsi)

  Suuri valiokunta

  SuV

  Stora utskottet

  StoU

  Perustuslakivaliokunta

  PeV

  Grundlagsutskottet

  GrU

  Ulkoasiainvaliokunta

  UaV

  Utrikesutskottet

  UtU

  Valtiovarainvaliokunta

  VaV

  Finansutskottet

  FiU

  Tarkastusvaliokunta

  TrV

  Revisionsutskottet

  ReU

  Hallintovaliokunta

  HaV

  Förvaltningsutskottet

  FvU

  Lakivaliokunta

  LaV

  Lagutskottet

  LaU

  Liikenne- ja viestintävaliokunta

  LiV

  Kommunikationsutskottet

  KoU

  Maa- ja metsätalousvaliokunta

  MmV

  Jord- och skogsbruksutskottet

  JsU

  Puolustusvaliokunta

  PuV

  Försvarsutskottet

  FsU

  Sivistysvaliokunta

  SiV

  Kulturutskottet

  KuU

  Sosiaali- ja terveysvaliokunta

  StV

  Social- och hälsovårdsutskottet

  ShU

  ​Tiedusteluvalvontavaliokunta 
  TiV​

  Underrättelsetillsynsutskottet

  ​UndU

  Talousvaliokunta

  TaV

  Ekonomiutskottet

  EkU

  Tulevaisuusvaliokunta

  Tuv

  Framtidsutskottet

  FrU

  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

  Tyv

  Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

  AjU

  Ympäristövaliokunta

  Ymv

  Miljöutskottet

  MiU

   

  Huom. XxX on valiokuntalyhenne. Esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön lyhenne on VaVM ja puolustusvaliokunnan lausunnon lyhenne on PuVL.

  Lyhenne (suomi)

  Lyhenne (ruotsi)

  Asia- ja/tai asiakirjatyyppi (suomi / ruotsi)

  XxXM

  XxXB

  Valiokunnan mietintö / Utskottets betänkande

  XxXL

  XxXU

  Valiokunnan lausunto / Utskottets utlåtande

  XxXE

  XxXD

  Päiväjärjestys / Dagordning

  XxXP

  XxXP

  Pöytäkirja / Protokoll

  O

  Valiokunnan oma asia / Utskottets eget ärende

  Täysistunto

  Lyhenne (suomi)

  Lyhenne (ruotsi)

  Asia- ja/tai asiakirjatyyppi (suomi / ruotsi)

  PJ

  DO

  Päiväjärjestys / Dagordning

  PTK

  PR

  Täysistuntopöytäkirja / Plenarprotokoll; Obs! I PR ingår PRS Protokoll i sammandrag på svenska

  PUH

  Täysistuntopuheenvuoro / Anförande i plenum; också anföranden på svenska

  8.10.2019 10.46