Etkö löytänyt hakemaasi?

​​Kysy tarvitsemaasi tietoa Eduskunnan kirjaston tietopalvelusta:
Kyselylomake
kirjasto.tietopalvelu(at)eduskunta.fi
p. 09 432 3432

​Hakuohjeet

Eduskunnan verkkosivuston haku toimii kuten julkiset hakukoneet; käyttäjä kirjoittaa hakulaatikkoon yhden tai useampia hakusanoja, joiden perusteella esitetään hakutulokset. Hakutulosta saa rajattua suppeammaksi käyttämällä vasemman reunan tarkentimia.

1. Hakunäkymät

Valitse hakulaatikon alapuolelta oikea hakunäkymä. Esim. kun etsit valiopäiväasioita ja -asiakirjoja, valitse Eduskuntatyö.
Hakulaatikon alapuolella esitetään hakunäkymät, joita ovat

 • Kaikki - suomenkielisen verkkosivuston sivut ja asiakirjat, valtiopäiväasiat ja -asiakirjat, täysistuntoäänestykset ja kansanedustajat
 • Eduskuntatyö - eduskunnan valtiopäiväasiat ja -asiakirjat sekä täysistuntoäänestykset, ks. tarkemmin verkkopalvelussa olevista aineistoista
 • Kansanedustajat - nykyisten ja entisen kansanedustajien henkilötiedot ja tiedot valtiopäivätoiminnasta. Nykyisten kansanedustajien sivuilta löytyvät tiedot myös sidonnaisuuksista ja avustajista. Huom. Ruotsinkielisellä verkkosivustolla on vain nykyisten edustajien tiedot. 

2. Haku

Hakulaatikkoon voi kirjoittaa yhden tai useampia hakusanoja (esim.omaisuudensuoja* ). Hakusanaksi käy myös valtiopäiväasian tai -asiakirjan tunnus (esim. HE 15/2016). Hakusanoja voi katkaista *-merkillä (vain sanan lopusta), käyttää ns. Boolen operaattoreita (AND, OR, NOT), hakea tiettyä merkkijonoa lainausmerkeissä ns. fraasihaulla (esim. ”työsuojelun valvonnasta” tai ”HE 66/2016”). Hakutulosta voi rajata lisää käyttämällä vasemmassa reunassa olevia tarkentimia. Ks. myös Tarkennettu haku.

3. Tarkentimet

Hakutulosten vasemmalle reunalle listautuu erityyppisiä tarkentimia, joilla halutulosta voidaan rajata lisää. Tarkentimet pohjautuvat aineistojen metatietoihin (kuvailutietoihin).

Kaikki-hakunäkymän tarkentimet

Kaikki-hakunäkymässä ei ole tarkentimia käytössä.

Eduskuntatyö-hakunäkymän tarkentimet

Eduskuntatyö-hakunäkymässä hakutulosta voidaan rajata lisää useilla eri tarkentimilla:

 • Valtiopäiväasiat; valtiopäiväasiatyypeittäin, esim. hallituksen esitys, lakialoite.
  Mikä on valtiopäiväasia? Valtiopäiväasia on kokonaisesitys tietyn eduskunnassa vireille tulleen asian käsittelystä. Vasta asian käsittelytietojen linkeistä päästään itse asiaa koskeviin asiakirjoihin ja äänestyksiin. Rajaamalla hakua tällä tarkentimella, hakutulokseen jää vain asioiden käsittelytietoja.
 • Valtiopäiväasiakirjat; valtiopäiväasiakirjatyypeittäin, esim. hallituksen esitys, lakialoite
  Mikä on valtiopäiväasiakirja? Valtiopäiväasiakirja on yksittäinen, johonkin tiettyyn valtiopäiväasiaan liittyvä kokotekstidokumentti. Rajaamalla hakua tällä tarkentimella, hakutulokseen jää vain asiakirjoja. Asiakirjoja voi olla kahta eri muotoa, pdf- tai html-muotoja.
 • Lausumat (1995–2014); eduskunnan hyväksymät lausumat vuosilta 1995–2014
 • Valiokuntakäsittely (2003–2014); asioiden valiokuntakäsittelytiedot vuosilta 2003–2014
 • Valiokunta; eduskunnan hyväksymät lausumat valiokunnittain vuosilta 1995-2014
 • Asiasanat; valtiopäiväasioita kuvaavat asiasanat. Valtiopäiväasioille ja -asiakirjoille tallennetaan vuodesta 2015 lähtien vähintään yksi YSA-asiasanaston asiasana. Vuosina 1989–2014 valtiopäiväasioiden asiasanoitukseen käytettiin eduskunnan omaa VEPS-asiasanastoa. Kaikki asioille tai asiakirjoille tallennetut asiasanat ovat haettavissa haun kautta. Haun tarkentimiin nousee kuitenkin vain yksi, ensimmäinen asiasana, joka on tallennettu asialle tai asiakirjalle. Jos haku kattaa muutakin kuin vuoden 2015 tai sitä uudempaa aineistoa, niin tarkentimien asiasanalistat ovat tuolloin yhdistelmiä vanhan ja uuden aineiston ensimmäisistä asiasanoista (ks. myös aakkosellinen luettelo ja frekvenssin mukaan järjestetty luettelo).
 • Valtiopäivät; valtiopäivävuosi, jolloin valtiopäiväasia on tullut vireille tai valtiopäiväasiakirja on laadittu
 • Toimija; toimijoita voivat olla aloitteen, kirjallisen kysymyksen tai välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja (kansanedustajan nimi), täysistunto tai valiokunta
 • Puhuja; täysistuntopuheenvuoron pitäneen kansanedustajan nimi
 • Puheenvuorotyyppi; täysistuntopuheenvuoron tyyppi voi olla esittelypuheenvuoro, varsinainen puheenvuoro, ryhmäpuheenvuoro, nopeatahtinen puheenvuoro tai vastauspuheenvuoro
 • Allekirjoittaneet; aloitteen, kirjallisen kysymyksen tai välikysymyksen allekirjoittajat (kansanedustajan nimi)
 • Tila (2015–); tilatieto, joita on valtiopäiväasioilla (Avattu, Ennakkotieto, Ennakkokäsittely, Vireillä, Käsittelyssä, Käsitelty), valtiopäiväasiakirjoilla (Luonnos, Käsitelty, Hyväksytty, Tarkistettu, Valmis) sekä lausumilla (Kesken ja Toteutettu).
 • Äänestykset; täysistunnon äänestykset valtiopäivävuosittain
   

Jokainen hakutuloksen vasemmalla reunalla oleva tarkennin näyttää viisi suurinta hakutulosjoukkoa, joiden perässä on suluissa ilmoitettu osumien lukumäärä. Poikkeuksena tästä ovat Valtiopäivät ja Äänestykset-tarkentimet, joissa järjestys on valtiopäivävuodet laskevassa järjestyksessä eli uusimmasta vanhimpaan. Yksittäisen tarkentimen lopusta voi pidentää listaa Näytä enemmän -linkistä ja lyhentää takaisin Näytä vähemmän -linkistä. Tarkentimen hakutulosjoukko voi joissain tapauksissa olla jopa tuhansia, esim. Asiasanat-tarkentimessa. 

Kansanedustajat-hakunäkymän tarkentimet

Kansanedustajat-hakunäkymän tarkentimina ovat käytössä seuraavat:

 • Nykyinen kansanedustaja; Kyllä = hakutuloslistalla on vain nykyiset kansanedustajat, Ei = hakutuloslistalla on vain entiset kansanedustajat
 • Sukupuoli; Mies tai Nainen
 • Vaalipiiri; tietystä vaalipiiristä valitut edustajat

4. Lajittelu

Kaikki- ja Eduskuntatyö-hakunäkymissä hakutulosta voi myös lajitella. Hakulaatikon ja hakutuloslistauksen ylimmän osuman välissä on alasvetovalikko. Valikossa on oletuksena Asiayhteys, mutta suositeltavaa on valita nuolen alta esim. Eduskuntatunnus (nouseva) tai Eduskuntatunnus (laskeva). Edellinen järjestää hakutuloksen uusimmasta vanhimpaan, jälkimmäinen vanhimmasta uusimpaan.

5. Tarkennettu haku

Tarkennettua hakua voi tehdä aineistoon liitettyjä kuvailu- eli metatietokenttiä avuksi käyttäen. Hakulausetta muodostettaessa voi käyttää myös *-merkkiä sanan katkaisuun, Boolen operaattoreita (AND, OR, NOT; kirjoitetaan ISOILLA kirjaimilla) tai fraasihakua. Hakutulosta voi edelleen rajata tarkentimia käyttäen.

Tarkennettuun hakuun voi käyttää erillistä Tarkennettu haku -lomaketta.

Valtiopäiväasioiden tarkennettu haku

Seuraavia kenttiä voi käyttää Eduskuntatyö-välilehden hakunäkymässä hakuja tehtäessä. Kentän nimen voi kirjoittaa isoilla tai pienillä kirjaimilla:

 • Eduskuntatunnus, ks. Eduskuntatunnusten lyhenteet; esim.Eduskuntatunnus:"HE 4/2004" hakee valtiopäiväasiat ja -asiakirjat, joiden eduskuntatunnus on HE 4/2004. Eduskuntatunnus:LA puolestaan hakee kaikki lakialoitteet (valtiopäiväasiat ja -asiakirjat). Lainausmerkit tarvitaan, jos hakulauseessa on välilyöntejä.
 • Valtiopaivat; esim. Valtiopaivat:2011 hakee kaikki valtiopäiväasiat ja -asiakirjat, joiden eduskuntatunnuksessa on valtiopäivävuosi 2011.
 • AsiakirjatyyppiNimi; esim. AsiakirjatyyppiNimi:asiantuntijalausunto hakee asiantuntijalausunto-asiakirjat (koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen).
 • AsiatyyppiNimi; esim. AsiatyyppiNimi:"Kirjallinen kysymys" hakee kirjallinen kysymys -valtiopäiväasiat.
 • Toimija; esim. Toimija:"Paatero Sirpa" hakee edustaja Sirpa Paateron jättämät valtiopäiväasiakirjat (aloitteet, kirjalliset kysymykset).  Hakea voi myös ns. yhteisötoimijalla, esim. Toimija:täysistunto tai Toimija:valtiovarainministeriö tai Toimija:"sosiaali- ja terveysministeriö" (haku yhteisötoimijalla koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen)
 • Puhuja; esim. Puhuja:"Kulmuni Katri" hakee edustaja Katri Kulmunin täysistuntopuheenvuorot.
 • Puheenvuorotyyppi; esim. Puheenvuorotyyppi:"varsinainen puheenvuoro" hakee kaikki täysistunnossa pidetyt varsinaiset puheenvuorot (koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen).
 • Valiokunta; esim. Valiokunta:Lakivaliokunta hakee lakivaliokunnan hyväksymät lausumat vuosina 1995–2014.
 • Allekirjoittaneet; esim. Allekirjoittaneet:"Kiuru Pauli" hakee jätetyt valtiopäivätoimet, joihin edustaja Pauli Kiuru on yhtynyt (allekirjoittanut).
 • Asiasanat; esim. Asiasanat:eduskunta hakee valtiopäiväasiat, joihin on liitetty asiasanana eduskunta (ks. Asiasanaluettelo).
 • Tilakoodi; esim. Tilakoodi:Käsitelty hakee valtiopäiväasiat, joiden käsittely on päättynyt. Tilakoodi:Valmis hakee valtiopäiväasiakirjat, jotka ovat Valmis-tilaisia eli lopullisia. (Molemmat koskevat vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen).
 • Saadosnro; esim. SaadosNro:790/2015 hakee valtiopäiväasian, jossa säädösnumero on 790/2015. Ko. asiaa koskevan HE:n löytyminen (koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen). Vvoit hakea myös esim. SaadosNro:*/2017 tai SaadosNro:790/*.
 • Sopimusnro; esim. SopimusNro:58/2015 hakee valtiopäiväasian, jossa sopimusnumero on 58/2015. Ko. asiaa koskevan HE:n löytyminen (koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen). Voit hakea myös esim. SopimusNro:*/2017 tai SopimusNro:58/*.
 • EuAsiakirjaViite; esim. EuAsiakirjaViite:"COM(2015) 177" hakee valtiopäiväasiat, joissa viite EU:n asiakirjaan on COM(2015) 177 (koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen).
 • EutoriViite; esim. EutoriViite:EU/2015/0854 hakee valtiopäiväasiat, joissa Eutori-viite on EU/2015/0854
 • VahvistettuPvm; esim. VahvistettuPvm:1.1.2015..31.12.2015 hakee valtiopäiväasiat, joissa on vuonna 2015 vahvistettuja lakinimekkeitä (koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen). Huom! päivämäärien välissä kaksi pistettä!
 • LakiehdotustenLkm; esim. LakiehdotustenLkm>10 hakee valtiopäiväasiat, joissa on lakiehdotuksia enemmän kuin 10 kpl (koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen).
 • VireilletuloPvm; esim. VireilletuloPvm:1.1.2015..31.12.2015 hakee valtiopäiväasiat, jotka ovat tulleet vireille eduskunnassa vuonna 2015. Huom! päivämäärien välissä kaksi pistettä!
 • Yhteiso; esim. Yhteiso:oikeusministeriö hakee valtiopäiväasiat, joissa oikeusministeriö on antanut asian eduskunnalle.
 • AllekirjoittaneetLkm>99 hakee valtiopäiväasiat, joissa asian allekirjoittaneiden kansanedustajien lukumäärä on 100 tai enemmän (koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen).
 • TalousarvioNimeke; esim. TalousarvioNimeke:2016 hakee vuoden 2016 budjettiin liittyvät talousarvio- ja lisätalousarvio-valtiopäiväasiat (koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen).
 • ToimijaEduskuntaryhma; esim. ToimijaEduskuntaryhma:kesk hakee kaikkien keskustan kansanedustajien aloitteet, kirjalliset kysymykset ja puheet (koskee vain aineistoja valtiopäivävuodesta 2015 alkaen)

6. Hakuesimerkkejä

 • Tietyn asia/asiakirjatunnuksen käyttö haussa:
    HE 160/2012 tai
    "HE 160/2012" tai
    Eduskuntatunnus:"HE 160/2012" tai Eduskuntatunnus:"PeVL 67/2014" tai Eduskuntatunnus:"KK 350/2012"
 • Kaikki tietyt asia/asiakirjatyypit: Eduskuntatunnus:HE tai Eduskuntatunnus:KK -> hakutulosta voidaan rajata edelleen esim. tarkentimella Valtiopäivät. Kaikki tietyn valiokunnan asiakirjat: Eduskuntatunnus:PeV* -> hakutuloksen rajaus esim. tarkentimilla Valtiopäiväasiat ja Valtiopäivät
 • Tietyn hallituksen esityksen haku: rikoslai* tai terveydenhuol* -> tarkentimista Valtiopäiväasiat valitaan HE -> rajaus tarkentimella Valtiopäivät 2014 -> hakutuloksen osumia voi selata ja valita oikean. Voi myös lajitella esim. Eduskuntatunnus laskeva (alasvetovalikosta) 
 • Hallituksen esitysten haku Asiasanalla : energiapuu -> tarkentimista Asiasanat valitaan Energiapuu -> tarkentimista Valtiopäiväasiat valitaan Hallituksen esitys -> lajittelu esim. Eduskuntatunnus laskeva ja tulosten läpikäynti. Tai rajataan vielä lisää tarkentimella Valtiopäivät 
 • Hakusanojen/Asiasanojen yhdistäminen: euroopan AND rahoituskehy* -> tarkentimista esim. Valtiopäiväasiakirjat -> lisää rajausta tarkentimella Valtiopäivät
 • Kansanedustajan puheiden haku:"Kari Tolvanen" -> tarkentimista Puhuja valitaan Tolvanen Kari -> rajaus edelleen esim. tarkentimella Puheenvuorotyyppi -> rajaus tarkentimella Valtiopäivät. Vaihtoehtoisesti haun voi tehdä Puhuja:"Tolvanen Kari" - > rajaus edelleen esim. tarkentimella Puheenvuorotyyppi -> rajaus tarkentimella Valtiopäivät 
 • Kansanedustajan valtiopäivätoimien haku: Toimija:"Andersson Li" -> tarkennus tietyn tyyppisiin valtiopäivätoimiin rajataan tarkentimella Valtiopäiväasiakirjat, esim. Kirjalliset kysymykset. Edelleen voidaan rajata esim. tarkentimella Valtiopäivät
 • Täysistuntopöytäkirjojen haku: Eduskuntatunnus:ptk -> tarkentimista valitaan Täysistunnon pöytäkirja -> rajaus edelleen tarkentimella Valtiopäivät. Voi myös lajitella esim. Eduskuntatunnus laskeva (alasvetovalikosta) TAI sama haku mutta yhdistetään hakusanaan -> Eduskuntatunnus:ptk AND Fennovoima* 
 • Yksittäisten täysistuntopuheenvuorojen haku: Eduskuntatunnus:puh - > Toimija-tarkentimeen listautuu frekvenssijärjestyksessä kansanedustajien puheenvuorot -> valitaan haluttu edustaja -> tarkennetaan esim. Puheenvuorotyyppi tai Valtiopäivävuosi TAI Eduskuntatunnus:puh AND "Tolvanen Kari" (myös ruotsinkieliset puheenvuorot on tallennettu eduskuntatunnuksella puh)
 • Täysistuntoäänestysten haku ”HE 134/2013” -> tarkentimista valitaan Äänestykset

 

7. Esimerkkejä usein kysytyistä hakutavoista

 • Tiettyyn asiaan liittyvien asiantuntijalausuntojen haku:”HE 66/2015” -> tarkentimesta Valtiopäiväasiakirjat valitaan Asiantuntijalausunto tai Asiantuntijalausunnon liite tai Vastine tai Lisäselvitys
 • Tietyn asiantuntijan lausuntojen haku: Asiakirjatyyppinimi:asiantuntijalausunto Tomi Lindholm
 • Perustuslakivaliokunnan lausuntojen haku tietystä aiheesta: Eduskuntatunnus:PeVL AND omaisuudensuo*
 • Perustuslakivaliokunnan lausuntojen, joissa on käsitelty jotakin tiettyä perustuslain pykälää, haku: Eduskuntatunnus:PeVL AND ”perustuslain 6 §” Hakutuloksessa vain hakuosumat, joissa teksti on kirjoitettu täsmälleen esimerkin tavoin
 • Tietyn ministeriön vireillä olevien valtiopäiväasioiden haku:(tilakoodi:vireillä OR tilakoodi:käsittelyssä) AND "sosiaali- ja terveysministeriö”
 • Tietyn ministerin kirjallisiin kysymyksiin antamien vastausten haku: Eduskuntatunnus:KKV AND Toimija:”Lindström Jari”
 • Tietyltä vuosiväliltä tai vaalikaudelta haku, hakuun yhdistetty hakusana: kotihoi* AND (valtiopaivat>2010 AND valtiopaivat<2015)
 • Hakurajaus vain pdf-tyyppisiin valtiopäiväasiakirjoihin, esim. hallituksen esityksiin: Eduskuntatunnus:HE AND Fileextension:pdf