​​

Euroopan unionin lippu.

Eduskunta ja Euroopan unioni, EU

Suomi on Euroopan unionin jäsen,
ja siten eduskunta osallistuu myös EU:n päätösten tekemiseen.
Suomen perustuslain mukaan ministerien ja valtioneuvoston on nautittava
kaikessa toiminnassaan eduskunnan luottamusta.
Tämä periaate koskee myös toimintaa Euroopan unionissa.

Suuri valiokunta toimii eduskunnan EU-valiokuntana.
Sen tärkein tehtävä on varmistaa,
että eduskunnan vaikutus toteutuu EU:n päätöksenteossa.
Myös muut valiokunnat ovat mukana EU-päätöksenteossa.
Ne antavat omalta toimialueeltaan lausuntoja suurelle valiokunnalle.
Euroopan unionin ylin päätöksentekoelin on ministerineuvosto.
Se koostuu jäsenvaltioiden ministereistä.
Asioista riippuen mukana ovat ministerit siltä alalta,
jota kulloinkin käsitellään.
Tämä tarkoittaa sitä,
että kun esimerkiksi käsitellään ulkopolitiikkaa,
läsnä ovat ulkoministerit,
ja kun käsitellään maataloutta,
läsnä ovat maatalousministerit.

EU:n direktiivi on ohje,
jonka mukainen laki jokaisen jäsenmaan on tehtävä.
EU:n säädökset vaativat usein muutoksia Suomen lakeihin.
Tällöin asiasta päätetään eduskunnan täysistunnossa.​​