Eduskunta valitaan vaaleilla

Valtion asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää eduskunta.
Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.
Suomalaiset valitsevat kansanedustajat suorassa
ja salaisessa vaalissa.
Eduskunta valitaan neljäksi vuodeksi.
Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä on oikeus äänestää vaaleissa.
Kun eduskunta aloittaa työnsä,
sanotaan,
että eduskunta kokoontuu valtiopäiville.
Tasavallan presidentti avaa valtiopäivät.

Eduskunta säätää lait ja tekee päätökset valtion taloudesta
ja muista maan tärkeimmistä asioista.
Se käsittelee muun muassa kaikki kansainväliset sopimukset,
jotka Suomi on tehnyt.
Eduskunta valvoo myös maan hallituksen toimia.

Eduskunnalla on kolme keskeistä toimintamuotoa:
  • Täysistunto, jossa tehdään päätökset.
  • Valiokunnat, joissa valmistellaan asiat.
  • Eduskuntaryhmät, joissa määritellään poliittinen linja.​​

Kun eduskunta säätää lakeja,
sen on noudettava perustuslakia ja omaa työjärjestystään.
Eduskunnan työtä johtaa puhemies.
Hänellä on apunaan kaksi varapuhemiestä ja puhemiesneuvosto,
joka on koottu valiokuntien puheenjohtajista.
Eduskunnalla on kanslia ja henkilökuntaa,
joiden tehtävänä on avustaa kansanedustajia.
Pääsihteeri johtaa eduskunnan kansliaa.​​​​