Seuraava täysistunto maanantaina 6. helmikuuta klo 14​

Lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisest​a Ukrainaa tukevaan EU:n sotilaalliseen avustusoperaatioon sekä esitys hyvinvointialueiden rahoituksen täydentämisestä.

Seuraa istuntoa suorana verkkolähetyksenä​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta päätti Suomen kannan EU:n taloutta tukeviin toimiinhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-paatti-Suomen-kannan-EUn-taloutta-tukeviin-toimiin.aspxSuuri valiokunta päätti Suomen kannan EU:n taloutta tukeviin toimiin3.2.2023 13.45.00
Valtiovarainvaliokunnan mietintö kaivosmineraaliverosta valmistuihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/valtiovarainvaliokunnan-mietinto-kaivosmineraaliverosta-valmistui.aspxValtiovarainvaliokunnan mietintö kaivosmineraaliverosta valmistui3.2.2023 13.40.00
Selonteko pohjoismaisista rajaesteistä ainoassa käsittelyssähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Selonteko-pohjoismaisista-rajaesteistä-täysistunnossa.aspxSelonteko pohjoismaisista rajaesteistä ainoassa käsittelyssä2.2.2023 18.30.00
Työperäinen maahanmuutto puhutti suullisella kyselytunnillahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Työperäinen-maahanmuutto-puhutti-suullisella-kyselytunnilla.aspxTyöperäinen maahanmuutto puhutti suullisella kyselytunnilla2.2.2023 17.50.00
Eduskunnan uudeksi turvallisuusjohtajaksi on valittu Tiina Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunnan-uudeksi-turvallisuusjohtajaksi-on-valittu-Tiina-Ranta.aspxEduskunnan uudeksi turvallisuusjohtajaksi on valittu Tiina Ranta2.2.2023 12.15.00

Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat

​​

Ajankohtaisten selontekojen eduskuntakäsittely​​​​

Eduskunta käsitteli kevään aikana kahta ajankohtaisselontekoa, jotka liittyivät turvallisuusympäristön muutokseen ja ulkopoliittiseen tilanteeseen. Eduskunta päätti 17.5. yhtyä valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, Nato) jäsenyyttä. Lisäksi eduskunta edellyttää, että se saa ajantasaisesti tietoa jäsenyyshakemuksen käsittelyn etenemisestä.

Lisätietoa ajankohtaisselontekojen eduskuntakäsittelystä​.

​​​​​​​​​​​​​​​

​Kansanedustajat​


Eduskunnassa on kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan vaaleilla kerran neljässä vuodessa. Eduskunnassa edustajat kuuluvat eduskuntaryhmiin. Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti.

Täysistunnot


Täysistunnot lähetetään suorina verkkolähetyksinä eduskunnan verkkopalvelussa. Suullinen kyselytunti on aina torstaisin klo 16. Täysistunto on poliittisen keskustelun tärkeimpiä areenoja.

V​aliokunnat


Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 16 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Valtion talousarvio​

Lisää tietoa valtion talousarviosta.

Eduskunta päättää budjetista.​​​

EU-asiat eduskunnassa​

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa.​

Kansainvälinen toiminta​

Kansanedustajat työskentelevät parlamenttien välisissä järjestöissä.​​​

Eduskunnan tehtävät​

Tutustu eduskunnan toimintaan ja eduskunnan keskeisiin tehtäviin.​

Puhemiehistö​

Lisää tietoa puhemiehistä.

Eduskunnan työtä johtavat eduskunnan​ puhemies sekä varapuhemiehet.​​​

Eduskunnan kirjasto

Lisää tietoa kirjastosta.

Tietoa eduskunnasta, oikeudesta ja yhteiskunnasta.

Lakien säätäminen

Parleu2019.fi

Eduskunnan tärkein t​ehtävä, lakien säätäminen, tap​ahtuu täysistunnossa.​​

​Ajankohtainen tietopaketti

Lisää tietoa tietopaketista.

Lakihankkeen tietopaketti: Postilain muuttaminen ja jakelutuki.​​

Avoin data​

Lisää tietoa Avoin data -palvelusta.

Palvelu sisältää valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2015. Palvelussa myös digitoidut valtiopäiväasiakirjat vuosilta 1907−2000.

Oppimat​eriaalit

Lisää tietoa oppimateriaaleista.

Eduskunta tukee demokratiakasvatusta tarjoamalla materiaaleja oppitunneil​le ja opetuksen suunnitteluun.​​​​

Opastetut kierrokset​

Lisää tietoa eduskunnan opastetuista kierroksista

Eduskunnassa järjestetään opastettuja vierailuja.​

Medialle

Lisää tietoa median työskentelystä eduskunnassa.

Tietoa ja ohjeita median edustajille eduskunnassa työskentelystä. Päivitetty 1.3.2022.​​