Eduskunnan syysistuntokausi alkaa 6. syyskuuta

Eduskunta voidaan kutsua koolle tarvittaessa myös istuntotauon aikana. Tutustu täysistuntosuunnitelmaan​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tiedotteet

 

 

Yhdysvaltalainen senaattori Tom Cotton vieraili eduskunnassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Yhdysvaltalainen-senaattori-Tom-Cotton-vieraili-eduskunnassa.aspxYhdysvaltalainen senaattori Tom Cotton vieraili eduskunnassa11.8.2022 11.00.00
Pohjoismaiden neuvoston presidentti Erkki Tuomioja: Historioitsijoita tarvitaan historian väärinkäytön välttämiseksihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Pohjoismaiden-neuvoston-jarjestama.aspxPohjoismaiden neuvoston presidentti Erkki Tuomioja: Historioitsijoita tarvitaan historian väärinkäytön välttämiseksi10.8.2022 15.30.00
Suuri valiokunta käsitteli energian toimitusvarmuutta ja kaasun käytön vähentämistavoitteita EU:ssa https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri_valiokunta_kokous_22072022.aspxSuuri valiokunta käsitteli energian toimitusvarmuutta ja kaasun käytön vähentämistavoitteita EU:ssa 22.7.2022 10.35.00
Talousvaliokunta kuuli 19. heinäkuuta ministeri Tuppuraista omistajaohjauksestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Talousvaliokunta_kokous_19072022.aspxTalousvaliokunta kuuli 19. heinäkuuta ministeri Tuppuraista omistajaohjauksesta20.7.2022 8.30.00
Pohjoismaiden neuvoston presidentti Erkki Tuomioja: Pohjolalle yhteinen kyberturvallisuusstrategiahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/pohjoismaiden-neuvoston-presidentti-tuomioja-pohjolalle-yhteinen-kyberturvallisuusstrategia.aspxPohjoismaiden neuvoston presidentti Erkki Tuomioja: Pohjolalle yhteinen kyberturvallisuusstrategia13.7.2022 6.30.00

Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat

​​

Ajankohtaisten selontekojen eduskuntakäsittely​​​​

Eduskunta käsitteli kevään aikana kahta ajankohtaisselontekoa, jotka liittyivät turvallisuusympäristön muutokseen ja ulkopoliittiseen tilanteeseen. Eduskunta päätti 17.5. yhtyä valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, Nato) jäsenyyttä. Lisäksi eduskunta edellyttää, että se saa ajantasaisesti tietoa jäsenyyshakemuksen käsittelyn etenemisestä.

Lisätietoa ajankohtaisselontekojen eduskuntakäsittelystä​.

​​​​​​​​​​​​​​​

​Kansanedustajat​


Eduskunnassa on kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan vaaleilla kerran neljässä vuodessa. Eduskunnassa edustajat kuuluvat eduskuntaryhmiin. Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti.

Täysistunnot


Täysistunnot lähetetään suorina verkkolähetyksinä eduskunnan verkkopalvelussa. Suullinen kyselytunti on aina torstaisin klo 16. Täysistunto on poliittisen keskustelun tärkeimpiä areenoja.

V​aliokunnat


Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 16 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Ajankohtaisselonteot

Lisää selonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta​.

Eduskunta käsitteli kevään aikana selontekoja 
turvallisuusympäristön muutoksesta.​​​​​

EU-asiat eduskunnassa​

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa.​

Kansainvälinen toiminta​

Kansanedustajat työskentelevät parlamenttien välisissä järjestöissä.​

Eduskunnan tehtävät​

Tutustu eduskunnan toimintaan ja eduskunnan keskeisiin tehtäviin.​

Puhemiehistö​

Lisää tietoa puhemiehistä.

Eduskunnan työtä johtavat eduskunnan​ puhemies sekä varapuhemiehet.​​​

Eduskunnan kirjasto

Lisää tietoa kirjastosta.

Tietoa eduskunnasta, oikeudesta ja yhteiskunnasta.

Lakien säätäminen

Parleu2019.fi

Eduskunnan tärkein t​ehtävä, lakien säätäminen, tap​ahtuu täysistunnossa.​​

Uusi tietopaketti

Lisää tietoa tietopaketista.

Lakihankkeen tietopaketti: Rajavartiolain muuttaminen.

Avoin data​

Lisää tietoa Avoin data -palvelusta.

Palvelu sisältää valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2015. Palvelussa myös digitoidut valtiopäiväasiakirjat vuosilta 1907−2000.

Nuorten eduskunta​

Nuorten eduskunta -sivustolle kootaan eduskuntaan liittyvää opetusaineistoa kouluja varten.

Opastetut kierrokset​

Lisää tietoa eduskunnan opastetuista kierroksista.

Opastettujen eduskuntavierailujen tilalle tarjotaan etävierailuja Teams-yhteyden välityksellä.

Medialle

Lisää tietoa median työskentelystä eduskunnassa.

Tietoa ja ohjeita median edustajille eduskunnassa työskentelystä. Päivitetty 1.3.2022.​​